Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: październik 2021

 

Idzie jesień… przez ogród i sad
Dziecko:
– rozpoznaje i opisuje wygląd owoców
– nazywa wybrane gatunki drzew,
– przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się na drodze; wie, jak zachowujemy się w miejscu publicznym – sklepie,
– degustuje jabłka i marchewki,
– nazywa warzywa i owoce, wyklaskuje sylaby w ich nazwach,
– układa rytmy według podanego wzoru; przelicza w zakresie czterech i więcej,
– odciska na kartce stempelki z ziemniaka maczane w farbie; wycina wystemplowane kształty,
– układa obrazek z czterech lub więcej elementów,
– rozpoznaje i nazywa kolory

Jesień idzie do zwierząt
Dziecko:
– wymienia miejsca, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zimą,
– przestrzega umów obowiązujących podczas spaceru; obserwuje otoczenie przyrodnicze,
– lepi z plasteliny dowolną figurkę zwierzęcia,
– rysuje po śladach linii; nazywa domy zwierząt,
– omawia sposoby przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy;,
– naśladuje ruchy zwierząt,
– określa położenie, stosując określenia: na, pod, w, przed, za, obok,
– wypowiada się na temat zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych,

Co z czego otrzymujemy
Dziecko:
– opowiada o pochodzeniu wełny, podaje nazwy części garderoby wykonanych z wełny,
– podaje nazwy produktów pochodzących z mleka,
– poznaje poszczególne etapy powstawania mąki,
– dotyka i wącha różne rodzaje mąki, mówi o swoich wrażeniach, sprawdza, czy mąka rozpuszcza się w wodzie,
– bawi się substancją powstałą ze zmieszania mąki ziemniaczanej z wodą, obserwuje, co się z nią dzieje,

Idzie jesień… z deszczem
Dziecko:
– nazywa zjawiska atmosferyczne przedstawione na obrazkach,
– klasyfikuje parasolki według barwy i wielkości; dostrzega rytm w ciągu ułożonych przedmiotów, kontynuuje dostrzeżony rytm,
– odnajduje różnice między obrazkami i zaznacza je na górnym obrazku,
– obrysowuje sylwety chmur, lepi kuleczki z plasteliny,
– wymienia charakterystyczne cechy jesiennego krajobrazu; wykonuje obrazek przedstawiający jesienny krajobraz,
– przestrzega zasad obowiązujących podczas spaceru; przygląda się chmurom, opisuje ich kształty, wielkość, kolor,