Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: wrzesień 2018

 

I. WESOŁE PRZEDSZKOLE (03.09. – 07.09.2018)
– Tworzymy miłą i życzliwą atmosferę w grupie, witamy się z kolegami i koleżankami z ubiegłego roku, poznajemy imiona nowych osób w grupie.
– Uczymy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
–  Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne. Samodzielnie myjemy zęby oraz korzystamy z toalety.
– Kształtujemy prawidłowe posługiwanie się sztućcami oraz korzystanie z serwetki po posiłku.
–  Uczymy samodzielności w ubieraniu się oraz zakładaniu obuwia.
– Poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu oraz korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie: nie biegamy w sali, po schodach wchodzimy trzymając się poręczy, korzystamy z urządzeń terenowych zgodnie z ustalonymi zasadami.
– Porządkujemy miejsce zabawy po jej zakończeniu.
– Tworzymy „kodeks grupy” dotyczący prawidłowego zachowania się w grupie rówieśniczej.
– Rozwijamy koordynację wzrokowo – ruchową i motorykę małą rąk: uczymy prawidłowego chwytu kredki, pędzla. Wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne: rysujemy po śladzie, łączymy kropki, wycinamy nożyczkami po prostej linii.

II. NA ULICY (10.09. – 14.09.2018)
– Poznajemy niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy.
– Poznajemy znaczenie pasów dla pieszych i sygnalizacji świetlnej.
– Utrwalamy wiadomości na temat zapinania pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w fotelikach.
– Poznajemy zawód policjanta i rozumiemy wartość tego zawodu.a
– Rozpoznajemy wybrane znaki drogowe.

III. JA I ŚRODOWISKO (17.09. – 21.09.2018)
– Uczymy się porządkowania miejsca pracy oraz zabawy po jej zakończeniu.
– Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne: mycie rąk, odpowiednie korzystanie z toalety.
– Kształtujemy pozytywne nastawienie do wizyt lekarskich.
– Wzmacniamy poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy: segregujemy śmieci, oszczędzamy wodę.
– Stosujemy zasady bezpieczeństwa podczas pobytów na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach. Nie oddalamy się od grupy, idąc w parach trzymamy się za ręce, przychodzimy na wezwanie nauczyciela.

IV. DARY PANI JESIENI – OWOCE (24.09. – 28.09.2018)
– Rozpoznajemy wybrane owoce po wyglądzie, smaku, zapachu, dotyku – polisensoryczne poznanie.
– Zachęcamy się wzajemnie do spożywania wartościowych soków.
– Poznajemy wygląd drzew owocowych – poznajemy ich nazwy; jabłoń, grusza, śliwa.
– Doskonalimy mowę i myślenie: słuchamy opowiadań, wierszy, rozwiązujemy zagadki, wypowiadamy się na tematy swobodne i kierowane przez nauczyciela.
– Porównujemy liczebność zbiorów z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
– Zbieramy kasztany, żołędzie, szyszki do kącika przyrodniczego.
– Rozwijamy zainteresowania muzyczno – wokalne: słuchamy i śpiewamy piosenki, uczestniczymy w zabawach ruchowych przy muzyce i instrumentach.