Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: czerwiec 2021

 

Ruch to zdrowie…
– Rozmawiamy o znaczeniu ruchu dla zdrowia: spacerów, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i gier zespołowych w pomieszczeniach, na powietrzu oraz konieczności właściwego ubierania się w wygodny strój sportowy stosownie do pogody.
– Utrwalamy zasady bezpieczeństwa dotyczące jazdy na rowerze, rolkach, zabawach z wykorzystaniem sprzętów terenowych, przyrządów i przyborów gimnastycznych.
– Aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach gimnastycznych na powietrzu, zabawach ruchowych z elementami rywalizacji zgodnie z zasadami „fair play” oraz zasadami bezpieczeństwa.
– Kształtujemy odporność emocjonalną na sukcesy i porażki.
– Poznajemy letnie, sportowe dyscypliny olimpijskie.
– Rozumiemy znaczenie gimnastyki i zabaw na powietrzu w profilaktyce zdrowotnej, nabieramy świadomości dotyczącej dbałości o własne zdrowie (np. wykorzystanie kasków na głowę, ochraniaczy na kolana i łokcie itp.)
– Rozwijamy ogólną sprawność ruchową aktywnie wykonując różnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne.

Bezpieczne wakacje…
– Obserwujemy zmiany w świecie roślin i zwierząt oraz zjawiska atmosferyczne zachodzące w okresie wiosenne – letnim.
– Dowiadujemy się, jak powinniśmy rozwijać poczucie przynależności narodowej: oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji i przeżyć w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju, jego regionów i miast.
– Poznajemy i porównujemy różne regiony kraju (góry, jeziora, morze itp.)
– Dowiadujemy się jak zachowywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa np. podczas kąpieli wodnych, przebywaniu na słońcu, wycieczek pieszych, środkami lokomocji.
– Rozmawiamy na temat naszych wakacyjnych planów.
– Uświadamiamy sobie zakaz zrywania nieznanych owoców i roślin.
– Słuchamy, rozpoznajemy i naśladujemy odgłosy przyrody; śpiewu ptaków, szumu wiatru, padającego deszczu, rozpoznajemy głosy ptaków itp.

Pożegnania nadszedł czas…
– Utrwalamy wiadomości na temat lata, doskonalimy logiczne myślenie oraz wrażliwość zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku).
– Poszukujemy odpowiedzi na pytania: Za co lubimy lato? Co możemy robić na wakacjach? Co zabierzemy na wakacyjny wyjazd?
– Utrwalamy znajomość dni tygodnia, charakterystycznych cech pór roku.
– Uświadamiamy sobie przemijanie wspólnie spędzonego czasu.
– Rozwijamy umiejętność budowania prostych zdań, wyodrębniania głosek na początku na końcu i w środku krótkich wyrazów.
– Poszerzamy doświadczenia plastyczne, doskonalimy sprawność manualną.
– Przygotowujemy i przedstawimy przygotowany program artystyczny na uroczystość „Pożegnania przedszkola”.