Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: grudzień 2020

 

Nasze zdrowie i bezpieczeństwo…
– Nabieramy świadomości dotyczącej dbałości o własne zdrowie.
– Utrwalamy przyzwyczajenia dotyczące dbałości o czystość osobistą i higienę otoczenia.
– Kształtujmy nawyk mycia rąk z uwzględnieniem poszczególnych etapów.
– Rozumiemy znaczenie zabaw ruchowych, gimnastyki i zabaw na powietrzu w profilaktyce zdrowotnej.
– Wdrażamy się do spożywania zdrowej żywności.
– Utrzymujemy w czystości i należytym porządku własne przybory toaletowe, ubrania, rzeczy osobiste.
– Dowiadujemy się jak bezpiecznie się bawić, korzystać z przyborów urządzeń i sprzętów zgodnie z ustalonymi zasadami.
– Wiemy, jak mówić obcemu – „nie”, radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się o pomoc.

Jak wyglądał świat przed milionem lat…
– Poszerzamy wiedzę na temat czasów prehistorycznych.
– Zdobywamy wiedzę o dinozaurach.
– Wyrabiamy pozytywny stosunek do świata zwierząt żyjących przed milionami lat.
– Słuchamy opowiadań i ciekawostek przyrodniczych o dinozaurach.
– Poznajemy historię powstawania lalki, wchodzimy w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat.
– Kultywujemy polskie tradycje słuchając opowieści o św. Świętym Mikołaju.
– Dzielimy wyrazy na sylaby, przeliczamy ilość sylab w wyrazach.

Idzie zima ze śniegiem…
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie i wiążemy je z aktualną porą roku.
– Rozwijamy umiejętności wypowiadania się na określony temat.
– Uczestniczymy w zabawach badawczych, określamy pogodę, nazywamy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, określamy właściwości fizyczne wody, śniegu, lodu, prowadzimy obserwacje i wyciągamy wnioski.
– Bierzemy udział w ćwiczeniach gimnastycznych na powietrzu, zabawach ruchowych na śniegu i lodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
– Poznajemy zimowe, sportowe dyscypliny olimpijskie.
– Rozwijamy ogólną sprawność ruchową aktywnie wykonując ćwiczenia.
– Uczestniczymy w zabawach matematycznych, porównujemy liczebność zbiorów, poprawnie używamy określeń: mniej, więcej, tyle samo, za przed obok, między.

Święta – czas choinki i prezentów…
– Poznajemy tradycje związane z przygotowaniem do zabawy choinkowej w przedszkolu i świąt w domu rodzinnym.
– Odczuwamy radosny nastrój przygotowania do świąt i spotkania z Mikołajem.
– Wykonujemy papierowe ozdoby choinkowe (np. łańcuch, dzwoneczek, gwiazdkę itp.). Weźmie udział w ubieraniu choinki w przedszkolnej sali.
– Aktywnie uczestniczymy w spotkaniu z Mikołajem.
– Zdobędziemy doświadczenia sprzyjające porównywaniu przedmiotów (ocena wielkości, grubości, wysokości, szerokości, długości).
– Układamy i rysujemy kompozycje szeregowe w powtarzającym się rytmie z uwzględnieniem różnorodnych figur, kształtów i form