Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: listopad 2018

 

MOJA OJCZYZNA – DOM, MIASTO, KRAJ (04. 11. 2019 – 08. 11. 2019)
– Utrwalenie znajomości symboli narodowych: flaga, godło, hymn Polski
– Zapoznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc Warszawy
– Współorganizacja i uczestnictwo w uroczystej akademii z okazj Święta Niepodległości Polski
– wykonanie symboli narodowych dowolnie wybranymi technikami plastycznymi

MÓJ DOM (12. 11. 2019 – 15. 11. 2019)
– Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
– Poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji , we współpracy z rodzicami.
– Próby określania ról różnych zawodów w życiu społecznym.
– Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
– Oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego), dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (18. 11. 2019 – 22. 11. 2019)
– Uczymy się ubierania odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
– Wiemy jak przestrzegać podstawowych zasad związanych z higieną.
– Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie, zgłaszania złego samopoczucia.
– Dostrzeganie konieczności racjonalnego odżywiania oraz spożywania różnorodnych pokarmów.
– Uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych.
– Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

ZNAM SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI (25. 11. 2019 – 29. 11. 2019)
– Dostrzeganie konieczność przestrzegania umów i norm.
– Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach.
– Zapoznanie dzieci z ich prawami, omówienie poszczególnych praw dziecka.
– Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających dana sylabę na początku, na końcu lub w środku
– Układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.