Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: luty 2022

 

Kim będę gdy dorosnę? 31.02.2022 – 04.02.2022
Dzieci dowiedzą się:
– Jakie zawody były potrzebne w przeszłości? Jakich akcesoriów używano w pracy dawniej? Jakie znaczenie dla społeczeństwa miały zawody z przeszłości?
– Jakie zawody są popularne obecnie? Jakich akcesoriów się w nich używa? Jakie znaczenie dla społeczeństwa mają popularne dziś zawody?
– Kim jest wynalazca i czym jest wynalazek?
– Jak wyglądają litery C, e? – Wprowadzenie liter C, c jako znaków graficznych dla spółgłosek „c” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów: Celina, cebula.
Rodziców zachęcamy aby:
– wspólnie z dziećmi rozmawiali o wykonywanym przez siebie zawodzie, używanych akcesoriach, wykonywanych czynnościach
– opowiadali dzieciom o zawodach wykonywanych przez dziadków, może nawet pradziadków, jakie akcesoria potrzebne były w ich pracy
– czuwali nad samodzielnym ubieraniem i rozbieraniem się dziecka głównie z ubrań wierzchnich
– wspólnie z dzieckiem szukali w otoczeniu liter: C, c.

Gdzie mieszka bajeczka? 07.02.2022 – 11.02.2022
Dzieci dowiedzą się:
– Jakie tajemnice skrywa książka? (uczy, bawi, wychowuje)
– Kto bierze udział w tworzeniu książki ?
– Jak i gdzie powstaje książka?
– Czy każdy może stworzyć własną książkę?
– Na czym polega zawód bibliotekarza? Jaką rolę pełni dla społeczeństwa?
– Jak wyglądają litery P, p? – Wprowadzenie liter P, p jako znaków graficznych dla spółgłosek „p” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów: Pola, pajac.
– Jak wygląda liczba 10? – Wprowadzenie liczby 10 jako znaku graficznego dla zbioru 10 przedmiotów.
Rodziców zachęcamy aby:
– w dalszym ciągu czuwali nad samodzielnością dziecka
– zachęcali do słuchania czytanych przez siebie bajek, rozmawiali o ich treści z dziećmi
– w miarę możliwości ( uwzględniając reżim pandemiczny) udali się do biblioteki z dzieckiem
– zaaranżowali rozmowę ze starszym rodzeństwem (jeśli jest) na temat wizyt w bibliotece szkolnej, lub opowiedzieli o swoich wizytach w
– wspólnie z dzieckiem szukali w otoczeniu: liter P, p i liczby 10
– wspólnie z dzieckiem odczytywali sylaby i wyrazy ze znanych już liter.

Gdzie puka sztuka? 14.02.2022 – 18.02.2022
Dzieci dowiedzą się:
– Czym są: teatr, kino, filharmonia?
– Jak należy się tam zachować?
– Kto tam pracuje? Jakie są jego akcesoria pracy? Jaka jest rola artysty dla społeczeństwa?
– Co to jest sztuka?
– Kto może być artystą?
– Jak wyglądają litery: R, r? – Wprowadzenie liter: R, r jako znaków graficznych dla spółgłosek „r” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów: Radek, ryba .
Rodziców zachęcamy aby:
– w dalszym ciągu czuwali nad samodzielnością dziecka
– rozmawiali na temat właściwych zachowań w miejscach publicznych
– w miarę możliwości „zaprosili dziecko do teatru” (spektakl w internecie)
– wspólnie z dzieckiem szukali w otoczeniu liter: R, r
– wspólnie z dzieckiem odczytywali sylaby i wyrazy ze znanych już liter.

Co łączy kurę i dinozaura? 21.02.2022 – 25.02.2022
Dzieci dowiedzą się:
– Jakimi zwierzętami były dinozaury?
– Kiedy żyły?
– Jakie rodzaje dinozaurów żyły na Ziemi?
– Dlaczego dinozaury wyginęły?
– Kim jest paleontolog?
Rodziców zachęcamy aby:
– w dalszym ciągu czuwali nad samodzielnością dziecka
– w miarę możliwości oglądali z dziećmi książki lub filmy traktujące o życiu dinozaurów
– wspólnie z dzieckiem odczytywali sylaby i wyrazy, które można utworzyć z poznanych liter.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie
– Samodzielność przy posiłkach (właściwe trzymanie łyżki, posługiwanie się widelcem)
– Samodzielność przy ubieraniu i rozbieraniu się (zaciąganie suwaków, zapinanie guzików, próby sznurowania butów)
– Przeliczanie na miarę możliwości
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie różnorodnym materiałem w tym przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji
– Rysowanie wzorów w powietrzu, po śladzie, na tackach z kaszą

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy, określanie liczebności zbioru cyfrą (0 -10)
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich (kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt)
– Wprowadzenie 10 jako znaku graficznego dla zbioru mającego 10 elementów.