Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: marzec 2019

 

Poznajemy pracę sprzedawcy
– Dziecko pozna wyposażenie sklepu, czynności wykonywane przez sprzedawcę, społeczne znaczenie jego pracy, ubiór.
– Dowie się jakie trzeba podjąć działania aby zrobić potrzebne zakupy oraz jak kulturalnie zachować się w sklepie.
– Zdobyte wiadomości, spostrzeżenia oraz doświadczenia nt. pracy w sklepie wyrazi w formie zabawy tematycznej „w sklep”, rozmowy dialogowej, rysunku, zabawy muzyczno-ruchowej, itp.
– Ulepi „pieczywo” z masy solnej. Zaprojektuje wzór o charakterze zdobniczym na ubranie, zasłony, abażur na lampę.

Co słychać na wsi?
– Dziecko pozna młode i dorosłe zwierzęta hodowane w domu i gospodarstwie wiejskim, ich budowę, środowisko życia.
– Dowie jakie korzyści przynosi człowiekowi hodowla zwierząt.
– Zrozumie konieczność opieki i zapewnienia właściwych warunków bytowych hodowanym zwierzętom.
– Rozwinie umiejętność logicznego myślenia, usprawni i drobne mięśnie rąk, oraz narządy mowy – naśladując głosy zwierzą

Wiosna budzi świat
– Dziecko pozna charakterystyczne zmiany w świecie roślin, zwierząt i ptaków w okresie wiosennym.
– Zaobserwuje i nazwie wiosenne zjawiska atmosferyczne.
– Dostrzeże rośliny budzące się do życia w otoczeniu przedszkola.
– Pozna warunki niezbędne do wzrostu roślin: światło, ciepło, woda.
– Podzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębni głoski na początku i na końcu wyrazów.