Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: marzec 2020

 

Dbamy o higienę i zdrowie na przedwiośniu 02-06.03.2020r.
– Uświadomienie jakie znaczenie dla każdego człowieka ma czystość
– Poznajemy i ćwiczymy kolejne etapy mycia rąk
– Zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności. Poznajemy piramidę zdrowego żywienia
– Wiemy, jak prawidłowo należy myć zęby.
– Poznajemy pracę stomatologa, pediatry, pielęgniarki oraz znamy narzędzia niezbędne do wykonywania ich pracy.
– Wiemy, że ruch to zdrowie
– Uświadomienie dzieciom, że należy dbać o zmysły dla naszego zdrowia.

Marcowa pogoda 09.03. – 13.03.2020r
– Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku. Utrwalenie nazw pór roku.
– Poznawanie znaczenie przysłowia i symboli marcowych
– Poznanie różnych rodzajów kalendarzy i ich przydatności w codziennym życiu.
– Utrwalenie nazw dni tygodnia

Wiosenne przebudzenia 12.03. – 16.03.2020r
– Wskazywanie charakterystycznych oznak wiosny
– Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów i krzewów
– Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku i dnia (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), uświadomienie skutków niewłaściwego ubioru
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych chronionych kwiatów wiosennych
– Kultywowanie ludowych obrzędów i tradycji (Marzanna, gaik)
– Prowadzenie obserwacji przyrodniczych
– Poznawanie czynników potrzebnych roślinie do wzrostu

Mali ekolodzy – Dobre rady na odpady 23.03. – 27.03.2020r
– Kształtowanie proekologicznej postawy; Rozumienie konieczności segregowania śmieci w tym elektroodpadów
– Rozumienie konieczności szanowania i ochrony środowiska (gleby, wód, powietrza, roślin, zwierząt)
– Przekazywanie informacji na temat odpadów (w tym elektrośmieci) i ich negatywnego wpływu na środowisko
– Podawanie sposobów radzenia sobie z gromadzeniem elektroodpadów
– Zachęcanie do zbiórki baterii i akumulatorów
– Prowadzenie zabaw badawczych wykazujących między innymi zanieczyszczenie wód i powietrza

Wiosenne przebudzenia 23.03. – 27.03.2020r
– Wskazywanie charakterystycznych oznak wiosny
– Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów i krzewów
– Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku i dnia (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), uświadomienie skutków niewłaściwego ubioru
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych chronionych kwiatów wiosennych
– Kultywowanie ludowych obrzędów i tradycji (Marzanna, gaik)
– Prowadzenie obserwacji przyrodniczych
– Poznawanie czynników potrzebnych roślinie do wzrostu