Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: marzec 2022

 

Dlaczego w marcu jest jak w garncu? 28.02-04.03
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
– wyodrębnianie głoski N na początku, w środku i na końcu wyrazu
– rozwijanie sprawności matematycznych
– utrwalenie nazw miesięcy
– poznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla przedwiośnia
– poznaje przysłowie W marcu, jak w garncu
– przypomina sobie, jakie kolory ma tęcza
– rozwijanie postawy badawczej,
– rozwijanie mowy,
– budzenie zainteresowania literami.
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
– rozwijanie sprawności manualnej,

Z czego to est zrobione 07-11 marzec
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
– wyodrębnianie głoski G na początku, w środku i na końcu wyrazu
– rozwijanie sprawności matematycznych
– Poznawanie sposobu otrzymywania sera, pochodzenia wełny, otrzymywania papieru oraz procesu powstania chleba
– rozwijanie mowy,
– budzenie zainteresowania literami.
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
– rozwijanie sprawności manualnej,

O czym marzą zwierzęta? 14-18 marzec
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
– wyodrębnianie głoski W na początku, w środku i na końcu wyrazu
– rozwijanie sprawności matematycznych
– poznanie zwierząt mieszkających w różnych warstwach lasu
– poznanie zwierząt żyjących w polu i na łąkach
– poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wyprowadzania na spacer.
– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
– wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt;
– wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
– rozwijanie mowy,
– budzenie zainteresowania literami.
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
– rozwijanie sprawności manualnej,

Gdzie ubiera sie Pani Wiosna? 21-25 marzec
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
– wyodrębnianie głoski U na początku, w środku i na końcu wyrazu
– rozwijanie sprawności matematycznych
– rozwijanie mowy, zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych,
– zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny, zapoznanie z ludowymi obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny,
– poznanie wybranych ptaków wędrownych.
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy);
– poznawanie zwiastunów wiosny, np.: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
– rozwijanie mowy,
– budzenie zainteresowania literami.
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
– rozwijanie sprawności manualnej,

Kto obroni słonia? 28 marzec-01 kwiecień
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
– wyodrębnianie głoski H na początku, w środku i na końcu wyrazu
– rozwijanie sprawności matematycznych
– zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt, rozwijanie umiejętności szeregowania,
– poznawanie pojęć: ssaki, owady, gady, płazy, ptaki.
– odkrywanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt,
– zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt będącymi pod ochroną,
– rozwijanie mowy,
– budzenie zainteresowania literami.
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
– rozwijanie sprawności manualnej,