Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: październik 2021

 

KALENDARIUM
– 06.10.2021 – MISIACZEK – teatrzyk dla dzieci

Jak jesienią dbać o zdrowie? 04.10.2021 – 08.10.2021
Dzieci dowiedzą się:
– Co to jest piramida zdrowego żywienia? – Poznawanie produktów dających zdrowie, siłę i energię; przestrzeganie przed nadmiernym spożywaniem słodyczy
– Jak ubierać się jesienią? – Rozumienie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody celem unikania zachorowań
– Dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia? – Rozumienie potrzeby ruchu dla zdrowia
– Co robimy gdy się źle czujemy? – Rozumienie potrzeby korzystania z opieki zdrowotnej lekarzy różnych specjalności profilaktycznie i w czasie choroby, poznawanie narzędzi ich pracy (pediatra, stomatolog, laryngolog)
– Jak wyglądają litery A, a? – Wprowadzenie liter A,a jako znaków graficznych dla samogłosek „a” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów: Ala, aparat
– Jak wygląda cyfra 1? – Wprowadzenie cyfry 1 jako znaku graficznego dla jednoelementowego zbioru przedmiotów
– Jak wygląda kwadrat? – Utrwalenie wiadomości o kwadracie.
Rodziców zachęcamy aby:
– wspólnie z dziećmi aktywnie spędzali czas na świeżym powietrzu
– zwracali uwagę na symptomy choroby u dziecka, pozostawiali chore w domu
– wspólnie ustalali ubiór w zależności od pogody
– czuwali nad samodzielnym ubieraniem i rozbieraniem się dziecka
– zachęcali do spożywania owoców i warzyw
– wspólnie z dzieckiem szukali w otoczeniu: liter A, a, cyfry 1, kwadratów.

Kto może być nauczycielem? 11.10.2021 – 15.10.2021
Dzieci dowiedzą się:
– Na czym polega zawód nauczyciela?
– Kim jest nauczyciel i gdzie można go spotkać?
– Jakie wynalazki powstały na przestrzeni lat? W jaki sposób ułatwiły życie ludzi?
– Jak może wyglądać przedszkole marzeń?
– Jak wyglądają litery: L, l? – Wprowadzenie liter:L, l jako znaków graficznych dla spółgłosek „l” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów: Lola, lala
– Jak wygląda cyfra 2? – Wprowadzenie cyfry 2 jako znaku graficznego dla dwuelementowego zbioru przedmiotów
Rodziców zachęcamy aby:
– w dalszym ciągu czuwali nad samodzielnością dziecka
– rozmawiali z dziećmi o ważnej roli nauczyciela w życiu dziecka, osobie, która przekazuje ciekawe i ważne informacje, uczy, pomaga, której należy słuchać, mieć do niej szacunek
– wspólnie z dzieckiem szukali w otoczeniu: liter: L, l, cyfry 2
– wspólnie z dzieckiem odczytywali sylaby: la, al, lala, Ala

W co się bawi z nami jesienny wiatr? 18.10.2021 – 22.10.2021
Dzieci dowiedzą się:
– Jak wykorzystywany jest wiatr w życiu roślin i ludzi?
– Jakie urządzenia stosuje się do pomiaru wiatru?
– Jakie wiatry i dlaczego są niebezpieczne?
– Jak się ubierać stosownie do pogody?
– Dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia nawet późną jesienią?
– Jak wyglądają litery: O, o? – Wprowadzenie liter: O,o jako znaków graficznych dla samogłosek „o” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów: Ola, oko
– Jak wygląda cyfra 3? – Wprowadzenie cyfry 3 jako znaku graficznego dla zbioru 3 przedmiotów
Rodziców zachęcamy aby:
– w dalszym ciągu czuwali nad samodzielnością dziecka
– w czasie spacerów obserwowali harce wiatru, zmiany w jesiennym krajobrazie
– wspólnie z dzieckiem szukali w otoczeniu: liter: O,o, cyfry 3
– wspólnie z dzieckiem odczytywali sylaby i wyrazy: la, al, lala, Ala, lo, ol, lol, Olo, Lola, alo, lalo, lal

Jaki plan na jesień mają zwierzęta? 25.10.2021 – 29.10.2021
Dzieci dowiedzą się:
– Kto zamieszkuje las?
– Jakie są jesienne zwyczaje zwierząt?
– Jakie ptaki odlatują lub przylatują jesienią a które zostają?
– W jaki sposób możemy wytworzyć ciepło?
– Jak wyglądają litery: M,m – Wprowadzenie liter: M,m jako znaków graficznych dla spółgłosek „m” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów: Marta, mama
– Jak wygląda cyfra 4? – Wprowadzenie cyfry 4 jako znaku graficznego dla zbioru 4 przedmiotów
Rodziców zachęcamy aby:
– w dalszym ciągu czuwali nad samodzielnością dziecka
– w czasie spacerów obserwowali zachowania ptaków, gromadzili dla nich karmę na zimę
– wspólnie z dzieckiem szukali w otoczeniu: liter: M,m, cyfry 4
– wspólnie z dzieckiem odczytywali sylaby i wyrazy, które można utworzyć z poznanych liter

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie
– Samodzielność przy posiłkach (właściwe trzymanie łyżki, posługiwanie się widelcem)
– Samodzielność przy ubieraniu i rozbieraniu się (zaciąganie suwaków, zapinanie guzików, próby sznurowania butów)
– Przeliczanie na miarę możliwości
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji
– Rysowanie wzorów w powietrzu i po śladzie

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy, określanie liczebności zbioru cyfrą (1, 2, 3, 4)
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich (kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt)
– Wprowadzenie cyfry 1, 2, 3, 4 jako znaków graficznych dla oznaczenia zbiorów mających odpowiednio 1, 2, 3, 4 elementy