Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: styczeń 2022

 

Czy można cofnąć czas? 03-07 styczeń
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
– poznawanie litery u, U, jej kształtu, wysłuchiwanie jej w wyrazach, określanie jej położenia w nazwie przedmiotu
– rozwijanie sprawności matematycznych
– utrwalenie nazw miesięcy
– poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu,
– rozwijanie mowy, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy.
– rozwijanie postawy badawczej,
– rozwijanie mowy,
– budzenie zainteresowania literami.
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
– dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Kto jest kucharzem leśnych swierzat? 10-14 styczeń
– obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
– pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
– obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
– poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
– wypowiadanie pełnymi zdaniami
– dzielenie wyrazów na sylaby, określanie głoski w nagłosie
– poznaje literę j. J
– rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
– rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,
– rozwijanie sprawności matematycznych, poznaje cyfrę 8
– poznawanie sposobu odżywiania się ptaków,
– poznawanie zawodu leśniczego
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,

Kto to taki: Mama mamy, tata taty? 17-21 styczeń
– nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
– Poznawanie zabaw dziadków i babć z czasów dzieciństwa
– Bawienie się w zabawy babć i dziadków
– Opowiadanie o swoich najbliższych, wypowiadanie się całymi zdaniami
– dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
– przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
– skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
– liczenie na palcach.

Dlaczego pewien czwartek jest tłusty? 24-28 styczeń
– wypowiadanie pełnymi zdaniami, dzielenie wyrazów na sylaby,
okreś lanie głoski w nagłosie
– poznaje historię i wie skąd się wzięła nazwa Tłusty czwartek
– wie, jak się obchodzi karnawał w różnych krajach i co to jest karnawał
– rozwijanie koordynacji słuchowo–ruchowo–wzrokowej
– przebieranie się w stroje i wcielanie w różne role
– wie, kim jest choreograf i czym się zajmuje
– poznaje różne bajki i ich postacie
– rozwijanie ciekawości badawczej
– rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
– rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,
– rozwijanie sprawności matematycznych,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,