Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: czerwiec 2018

 

1.„Takie same i inne”
– poznamy ludzi różnych ras, podejmiemy próbę określania miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją;
– poznamy ich zwyczaje (ubiór, mieszkanie);
– będziemy zwracać uwagę na zabawy dzieci z różnych regionów świata;
– nauczymy się dostrzegać niepowtarzalność innych ludzi, a także szanować ich.

2.„Warzymy i mierzymy „
– Poznamy osoby pracujące w bliskim otoczeniu przedszkola;.
– poznamy czynności, jakie wykonują osoby z bliskiego otoczenia;
– nabędziemy umiejętności nazywania narzędzi pracy oraz zwrócimy szczególną uwagę na ich ubiór.
– odwiedzimy punkty usługowe oraz poznamy pracę zatrudnionych w nich osób.

3.„Na naszym podwórku”
– uświadomimy sobie o niebezpieczeństwach wynikających z nieprzestrzegania zakazów
– poznamy sytuację zagrażające bezpieczeństwu
• bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
• rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi
• jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców
• zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
– będziemy bezpiecznie korzystać ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

4.„Nadszedł czas wakacji”
– poznamy porę roku „lato” – cechy charakterystyczne dla tej pory roku
– będziemy obserwować w sposób bezpośredni lub pośredni, zmiany zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: w lesie, na łące).
– poznamy podstawowe zasady bezpieczeństwa
– przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.
– zapoznamy się z różnymi środkami transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Będziemy uczyć się czytać:
– rozpoznawać litery druko¬wane i pisane – małe i wielkie, czytać wyrazy o pro-stej budowie fonetycznej;
– tworzyć z poznanych liter wyrazy i je odczytywać;
– układać zdania z podanym wyrazem.
– czytać krótkie, ilustrowane teksty.

Poznawać pojęcia matematyczne:
– zachęcać dzieci do po¬szerzania zainteresowań matematycznych;
– określać podstawowe cechy różniące poszczególne figury;
– warzyć i mierzyć za pomocą narzędzi
– stosować określenia : ciężkie – lekkie, cięższe od…lżejsze od….
– klasyfikować przedmio¬ty pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;
– porównywać schemat własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.
– kształtowanie umiejętności liczenia
– rozwiązywać zadania tekstowe na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.

Piosenki :
Hymn dzieci (sł. i muz. J. Kucharczyk)

I. Masz skórę czarną, żółtą albo białą,
czy mieszkasz w Polsce, czy też w innym kraju,
to jesteś dzieckiem, tak jak ja,
i chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja.

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,
każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.
Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć,
dobrze uczyć się, pięknie bawić się,
przecież tak mało chce!

II. Niech żadne dziecko już nie będzie głodne,
niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro.
Więc wszyscy w zgodzie muszą żyć,
na świecie pokój musi być.

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,
każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.
Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć,
dobrze uczyć się, pięknie bawić się,
przecież tak mało chce!

III. Niech tu, na Ziemi, słońce zawsze świeci
i niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci.
Bo przecież pięknie można żyć,
śnić tylko najpiękniejsze sny.

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,
każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.
Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć,
dobrze uczyć się, pięknie bawić się,
przecież tak mało chce!

Czarodziejskie słowa (sł. i muz. J. Kucharczyk)

I. Znam takie czarodziejskie słowa,
które już słyszał każdy z was,
które sprawiają, że żyć jest przyjemniej,
a brzmią one właśnie tak.

Ref.: Dziękuję, przepraszam i proszę,
jak piękne są słowa te.
Kto chce być uprzejmy i kto chce być miły,
używa tych słów cały dzień.

II. Gdy wchodzę gdzieś, „Dzień dobry” mówię,
żeby przywitać ładnie się.
Wychodząc, też żegnam się: „Do widzenia”,
rodzice tak uczą mnie.

Ref.: Dziękuję, przepraszam i proszę,
jak piękne są słowa te.
Kto chce być uprzejmy i kto chce być miły,
używa tych słów cały dzień.

Rymowanka ilustrowana ruchem
Maszerują dzieci drogą:
Raz, dwa, raz i dwa.
Prawą nogą,
Lewą nogą,
Raz, dwa, raz i dwa.
I rękami poruszają:
Raz, dwa, raz i dwa.
W prawo – lewą,
W lewo – prawą,
Raz, dwa, raz i dwa.