Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: czerwiec 2021

 

KALENDARIUM:
– 31.05.2021 ( poniedziałek) – teatrzyk – Księżniczka na ziarnku grochu
– 02.06.2021 (środa) w godz. 8.30 – 13.30 – wycieczka autokarowa do EDU – GASTRO w Mościskach
– 11.06.2021 (piątek) – Bal ogrodowy z okazji Dnia Dziecka
– 12.06.2021 (sobota) – występy dzieci z okazji Dni Pruszkowa
– 17.06.2021 (czwartek) – zakończenie roku

Dzieci z całego świata 31.05.2021 – 11.06.2021
– Rozmawiać będziemy na temat praw dziecka i tolerancji.
– Dowiemy się co to jest i czym się zajmuje UNICEF.
– Dowiemy się kim jest Rzecznik Praw Dziecka jaką rolę pełni.
– Rozmawiać będziemy na temat podobieństw i różnic dzieci na świecie.
– Dowiemy się kto jest prawdziwym przyjacielem i dlaczego warto go mieć.
– Będziemy uczestniczyć w wycieczce plenerowej z okazji Dnia Dziecka.
– Będziemy liczyć i klasyfikować przedmioty , porównywać liczebność zbiorów, oznaczać je cyframi, przeliczać w zakresie 10, dodawać i odejmować.
– Będziemy odwzorowywać poznane litery po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoski na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w przeliczanie przedmiotów na miarę możliwości dziecka.
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach, odnajdywanie liter w wyrazach.
– Odczytywali proste teksty.

Idziemy do szkoły 14.06.2021 – 18.06.2021
– Poznawać będziemy zwyczaje i zachowania uczniów w szkole.
– Poznawać będziemy szkolne przybory, nazywać, określać do czego służą.
– Będziemy klasyfikować szkolne przybory w zbiory według rodzaju, określać ich liczbę, tworzyć zbiory równoliczne, dobierać wizytówki, odczytywać je globalnie.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter, zdania wokół tematyki szkolnej.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Rozmawiali o szkole, o swych wspomnieniach z nią związanych.
– Zachęcali dzieci do rozmów o szkole ze starszym, uczęszczającym do szkoły rodzeństwem.
– Odczytywali proste teksty.
– Liczyli na miarę możliwości, rozwiązywali proste zadania tekstowe.

Wkrótce lato i wakacje … 21.06.2021 – 30.06.2021
– Mówić będziemy o charakterystycznych cechach lata.
– Rozmawiać będziemy o wakacjach i wakacyjnych planach.
– Będziemy się zastanawiać jak bezpiecznie spędzić wakacje nad wodą, w górach, w mieście, w lesie.
– Tworzyć będziemy „Kodeks bezpiecznych wakacji”.
– Utrwalać będziemy znajomość adresu.
– Poznawać będziemy charakterystyczne cechy krajobrazów: górskiego, nadmorskiego, wielkich jezior oraz przedstawicieli flory i fauny tych środowisk.
– Odczytywać będziemy wyrazy i zdania dotyczące realizowanej tematyki.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Rozmawiali o wakacyjnych planach.
– Rozmawiali o konieczności pilnowania się, bycia posłusznym opiekunom.
– Utrwalali znajomość adresu.
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter.
– Rozwiązywali matematyczne zagadki i liczyli z dziećmi na miarę ich możliwości.
– Na spacerach szukali oznak lata.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Rozwiązywanie zadań matematycznych na dodawanie i odejmowanie, zapisywanie działań.
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany.
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula (piłka), odróżnianie jej od koła.