Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: grudzień 2017

 

Grudniowe tradycje
– ubieramy choinkę w naszej sali
– spotkanie z Mikołajem
– przygotowanie dzieci do uroczystości choinkowej w przedszkolu i do Świąt Bożego Narodzenia we własnych domach – „Wigilia w przedszkolu” – wspólne świętowanie.

Co robimy w wolnym czasie ?
– Dzieci opowiadają w jaki sposób spędzają wolny czas.
– Zadają pytania do zdań oznajmujących.
– Aktywnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych.
– Przeliczają w zakresie 10, idą tyle kroków ile wskazuje liczba.
– Podają wyrazy zaczynające się głoską ,,l”.
– Poruszają palcami dłoni wg wskazówek nauczyciela.
– Malują farbami plakatowymi na temat dowolny.

To już zima
– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
– Zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
– Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.
– Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

Święta tuż, tuż
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
– Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.
– Zaangażowanie w czynności prospołeczne.
– Wprowadzenie świątecznego nastroju.
– Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia.
– Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali.
– Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem. Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.
– Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.
– Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Będziemy uczyć się czytać:
Rozpoznawać litery drukowane i pisane – małe i wielkie l, y, r, s
– Tworzyć z poznanych liter wyrazy i je odczytywać.

Poznawać pojęcia matematyczne:
Kształtować pojęcia liczbowe i umiejętności liczenia
Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, 6
– rozpoznawać cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rozwijać umiejętności szeregowania i klasyfikowania
– klasyfikowania przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
Rozwijać intuicję geometryczną
– nazywać figury geometryczne.