Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: kwiecień 2021

 

PLANUJEMY:
W związku z zaistniałą sytuacją i ogólnopolskimi zarządzeniami, treści programowe realizować będziemy w sposób zdalny do chwili odwołania. Oczekujemy ze strony Rodziców wspomagania dzieci w wykonywaniu przesyłanych mailowo zadań oraz uczestniczenia w spotkaniach na platformie Teams. Zachęcania i wspierania w zakresie realizacji dodatkowych zadań wynikających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze strony specjalistów i nauczycielek grupy.

Chciałbym być sportowcem 05.04.2021 – 09.04.2021
– Będziemy rozmawiać na temat różnych dyscyplin sportowych, nazywać sportowców je uprawiających i ich sprzęt.
– Dowiemy się co robić aby być zdrowym i silnym.
– Będziemy zachęcać do czynnego odpoczynku, gimnastykowania się, ruchu przy muzyce, na miarę możliwości .
– Będziemy odczytywać wyrazy i zdania ze znanych liter na miarę możliwości.
– Będziemy rozwiązywać proste zadania matematyczne w oparciu o konkrety i zapisywać działania.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Gimnastykowali się.
– Obserwowali z okien jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, w pogodzie.
– Czytali książki mówiące o ciekawostkach dotyczących naszych sportowców.
– By wspólnie z dziećmi korzystali z Internetu aby przybliżyć im realizowaną tematykę.
– Bawili się w przeliczanie w zakresie 1 – 10.
– Bawili się w wysłuchiwanie poznanych już głosek i wyszukiwanie w wyrazach znanych już liter.

Kosmiczne cuda i dziwy 12.04.2021 – 16.04.2021
– Będziemy słuchać utworów literackich i wyciągać wnioski przyczynowo – skutkowe.
– Poznamy ciekawostki dotyczące budowy Układu Słonecznego, położenia planet.
– Poznamy sylwetkę polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.
– Prowadzić będziemy zabawy badawcze (puszczanie „zajączków”).
– Dowiemy się jak powstaje dzień i noc oraz pory roku w związku z ruchami Ziemi wirowym i obrotowym.
– Zachęcimy dzieci do fantazjowania na temat istnienia życia w kosmosie.
– Poznamy nowe techniki plastyczne – malowanie świecą i akwarelą.
– Poznamy wielkie i małe drukowane i pisane litery „f” jako znaki graficzne dla spółgłosek „f” wyodrębnionych z wyrazów Franek, farby; będziemy wysłuchiwać ją w nagłosie, wygłosie i śródgłosie; kojarzyć do czego jest podobna; odnajdować w tekście drukowanym; pisać po śladzie w liniaturze; utrwalać zasadę pisowni wielkich liter.
– Będziemy czytać wyrazy złożone z poznanych liter.
– Wzbogacimy słownictwo dzieci wokół tematyki kosmos.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter.
– Czytali książki (opowiadania, wiersze) związane tematycznie z kosmosem.
– Rozmawiali o rzeczywistości i fantazjach dzieci związanych z kosmosem.
– Na miarę możliwości obejrzeli film ITI, porozmawiali o emocjach jemu towarzyszących.

Mali strażnicy przyrody 19.04.2021 – 23.04.2021
– Uświadomimy dzieciom konieczność dbania o naszą Ziemię rośliny, zwierzęta, wody, powietrze.
– Nauczymy się rozpoznawać pozytywne i negatywne zachowania wobec przyrody.
– Rozpoznamy co zanieczyszcza nasze powietrze, wody, gleby.
– Uświadomimy dzieciom konieczność segregacji śmieci, nauczymy się segregować odpady.
– Uczcimy Światowy Dzień Ziemi (22.04) porządkowaniem terenu przedszkolnego.
– Rozpoznamy co zanieczyszcza nasze powietrze, wody, gleby.
– Poznamy wielkie i małe drukowane i pisane litery „j” jako znaki graficzne dla spółgłosek „j” wyodrębnionych z wyrazów Janek, jajko; będziemy wysłuchiwać ją w nagłosie, wygłosie i śródgłosie; kojarzyć do czego jest podobna; odnajdować w tekście drukowanym; pisać po śladzie w liniaturze; utrwalać zasadę pisowni wielkich liter.
– Będziemy czytać wyrazy złożone z poznanych liter.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek.
– Bawili się w przeliczanie na miarę możliwości.
– Wspólnie z dziećmi segregowali domowe odpady.
– Rozmawiali na temat właściwych zachowań wobec otaczającej przyrody.

Jestem Polakiem i Europejczykiem 26.04.2021 – 30.04.2021
– Poznawać będziemy Polskę
– Dowiemy się jak wygląda mapa Polski i co możemy z niej odczytać.
– Podążając z biegiem Wisły, poznamy wybrane miasta i ich najbardziej znane zabytki, w tym Warszawę – stolicę.
– Mówić będziemy o symbolach narodowych (godło, flaga, hymn).
– Śpiewać będziemy hymn Polski.
– Dowiemy się,że Polska należy do UE; poznamy hymn UE i jej symbole.
– Poznamy ciekawostki dotyczące wybranych krajów UE.
– Poznamy legendy polskie.
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „h” jako znak graficzny dla spółgłoski „h” wyodrębnionej z wyrazów: Hela, hymn, będziemy ją odwzorowywać po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „h” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne; tworzyć będziemy zbiory o wskazanej liczbie elementów, oznaczać je cyfrą; rozwiązywać zadania matematyczne z treścią, zapisywać działania.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter.
– Tworzyli zbiory przedmiotów o wskazanej liczbie elementów.
– Liczyli na miarę możliwości.
– Czytali książki, opowiadania i legendy polskie także mniej znane.
– Oglądali mapę Polski, poszukiwali miejsc gdzie mieszkają krewni, gdzie byli na wakacjach, gdzie chcieliby pojechać; szukali rzek, jezior, miast; odczytywali nazwy.
– Odnaleźli Polskę na mapie świata lub globusie.
– Odnaleźli kraje UE i odczytali ich nazwy na mapie lub globusie.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr i znaków, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany, lub w pamięci, wg możliwości dziecka.
– Zapisywanie działań matematycznych.
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula, odróżnianie jej od koła (globus)

NASZE PIOSENKI
Trzej kosmici
I. Trzej kosmici, trzej kosmici przylecieli rankiem.Ten w talerzu, tamten w spodku, trzeci leciał w dzbanku.
Refren: Pierwszy – krągłe jajeczko, drugi chrupka bułeczka,
A ten trzeci – drżący, chlupiący, jak ta kawa z mleczkiem
II. Trzej kosmici trzej kosmici wpadli przez okienko,
W pokoiku na stoliku lądowały miękko.
Refren: Pierwszy – krągłe jajeczko, drugi chrupka bułeczka,
A ten trzeci – drżący, chlupiący, jak ta kawa z mleczkiem.

NASZE WIERSZE
Ruch to zdrowie
Zamiast siedzieć przed ekranem i grać wiecznie w gry te same.
Zmień tryb życia na sportowy. Świat się stanie kolorowy.
Warto czasem iść na basen lub rowerem ruszyć w trasę.
Czeka bramka, piłka, kort – uprawiajmy razem sport.