Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: maj 2017

Ważne wydarzenia w maju:
-Wycieczka do Teatru „Piwnica”
– Wycieczka do Mszczonowa „Ranczo w Dolinie”
– Koncert „ Dziękuję Ci mamo” ( gitara)
– Dzień Mamy i Taty – zapraszamy rodziców na uroczystość do naszego przedszkola.

Moja Ojczyzna
Kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego:
– przypomnienie słowa stolica;
– poznanie zabytków Warszawy;
-utrwalenie wiadomości o herbie Warszawy;
– poznanie usytuowania stolicy na mapie Polski;
– rozwijanie umiejętności skupienia uwagi;
Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym:
– poznanie usytuowania na mapie rodzinnej miejscowości;
– przypomnienie konturowego kształtu granic Polski;
Zapoznanie z utworem literackim o charakterze patriotycznym:
– utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski; rozbudzanie poczucia dumy z bycia Polakiem
Poznanie wyglądu strojów ludowych regionów: Podhala, Kaszub, Krakowa, Łowicza; słuchanie muzyki ludowej; utrwalenie kroków i figur krakowiaka.

W ZOO
Wzbogacanie słownictwa; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami; doskonalenie analizy i syntezy głoskowej; utrwalenie zasad dobrego wychowania;
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:
– poznanie znaczenia określenia zwierzęta egzotyczne;
– rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych;
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; doskonalenie umiejętności czytania i pisania; rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby; wyszukiwanie w tekście wyrazów według podanego warunku.
Majowa łąka 
Rozwijanie logicznego myślenia; doskonalenie konstruowania wypowiedzi na podany temat;
Poszerzanie słownictwa i wiadomości na temat łąki i jej mieszkańców;
Doskonalenie umiejętności układania zdań i zabaw ruchowych z prowadzeniem piłki;
Kształtowanie umiejętności odwzorowywania na ograniczonej płaszczyźnie układu elementów z; zachowaniem ich miejsca; utrwalenie pojęcia lewa strona, prawa strona; doskonalenie dopełniania w zakresie 10;
Wdrażanie do uważnego słuchania treści wiersza; kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji; doskonalenie czytania zdań z odpowiednią intonacją;
Utrwalenie zasad zachowania się w czasie wycieczek; uwrażliwienie na piękno przyrody;
Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące; poznanie co to jest zielnik.

Dla naszych mam
Wzbogacanie słownika dzieci; rozwijanie zainteresowań czytaniem i pisaniem;
Wdrażanie do okazywanie szacunku mamie i tacie;
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej mamy, pisanie wyrazu mama;
Nauka wiersza na pamięć o tematyce rodzinnej;
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i liczenia w zakresie 10;
Kształtowanie siły, zwinności i mocy przez łączenie biegu, czworakowania i skoków;
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania instrumentów perkusyjnych i umiejętności grania na nich; wdrażanie do śpiewania piosenki, rozwijanie poczucia rytmu;
Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, wdrażanie do starannego rysowania.