Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: maj 2019

 

Na łące 
– Rozmawiamy na temat łąki i jej mieszkańców.
– Przy pomocy lup obserwujemy i nazywamy rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąkę , m.in. owady.
– Szukamy nazw łąkowych roślin w atlasach roślin i tworzymy Zielnik.
– Zbieramy informacje na temat zwierząt zamieszkujących łąki.
– Organizujemy „Kącik dla łąki”, w którym zbieramy publikacje i ciekawostki na temat łąki i jej mieszkańców, a także zdjęcia roślin i zwierząt zamieszkujących łąkę.
– Wykorzystujemy rozmaite materiały plastyczne, tworzymy prace z motywami łąki.
– Poznajemy liczbę 0. Uczymy się dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało ich 0. Uczymy się pisać cyfrę 0.
– Poznajemy literę ł, Ł, jak łapa i Łucja. Uczymy się wysłuchiwać głoskę ł na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter.

Jak powstaje książka 
– Rozmawiamy na temat roli, jaką odgrywają w naszym życiu książki.
– Poznajemy różne rodzaje książek, a także zawody związane z ich powstawaniem: pisarza, autora, ilustratora, grafika, redaktora, drukarza.
– Odwiedzamy księgarnię i bibliotekę.
– Tworzymy w przedszkolu kącik książki.
– Bawimy się w bibliotekę i księgarnię, wykorzystując symbole monet.
– Wymyślamy tytuły książek i tworzymy dla nich okładki.
– Poznajemy liczbę 9. Uczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładamy i zabieramy elementy ze zbioru tak, aby zostało 9 elementów. Uczymy się pisać cyfrę 9.
– Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter.

Mama i Tata 
– Rozmawiamy na temat rodziny i różnych zawodów wykonywanych przez rodziców.
– Zastanawiamy się, jak możemy pomagać rodzicom w domowych obowiązkach.
– Rozwiązujemy zagadki na temat urządzeń domowych, uczymy się czytać globalnie ich nazwy.
– Rysujemy portrety swoich najbliższych i rodziców przy pracy.
– Przygotowujemy uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.
– Klasyfikujemy przedmioty ze względu na określone cechy, przeliczamy je, porównujemy liczebność zbiorów.
– Próbujemy czytać wyrazy z poznanych liter.

Moje zwierzątko 
– Rozmawiamy na temat zwierząt, jakie hodujemy w domu lub jakie chcielibyśmy mieć.
– Opowiadamy o zabawach ze swoimi ulubieńcami. Udajemy zwierzątka podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i muzycznych.
– Dokonujemy analizy i syntezy słuchowej i głoskowej zwierząt.
– Odwiedzamy sklep zoologiczny i lecznicę weterynaryjną.
– Poznajemy pracę weterynarza i dowiadujemy się, na czym polega.
– Zbieramy informacje na temat zagrożeń związanych ze spotkaniem z nieznajomym zwierzęciem i odpowiednim zachowaniu w takich sytuacjach.
– Poznajemy liczbę 10. Uczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładamy i zabieramy elementy ze zbioru tak, aby zostało 10 elementów. Uczymy się pisać cyfrę 10.
– Poznajemy literę z, Z występującą w wyrazach zebra, Zenek. Uczymy się wysłuchiwać głoskę z w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbujemy czytać wyrazy z poznanych dotąd liter.