Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: marzec 2020

 

W trosce o nasze zdrowie – 2.03-09.03.2020
– Nabieramy świadomości dotyczącej dbałości o własne zdrowie
– Utrwalamy przyzwyczajenia dotyczące dbałości o czystość osobistą i higienę otoczenia
– Kształtujmy nawyk mycia rąk z uwzględnieniem poszczególnych etapów
– Rozumiemy znaczenie gimnastyki i zabaw na powietrzu w profilaktyce zdrowotnej
– Wdrażamy się do spożywania zdrowej żywności
– Utrzymujemy w czystości i należytym porządku własne przybory toaletowe, ubrania, rzeczy osobiste
– Określamy miejsce głoski w wyrazie – podajemy, która to głoska z kolei

Oznaki wiosny – 10-16.03.2020
– Obserwujemy przyrodę, staramy się odszukać oznaki nadchodzącej wiosny
– Rozmawiamy o wiosennych zmianach przyrody- powracających ptakach, pierwszych wiosennych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach, utrwalamy znajomość dni tygodnia
– Przypominamy jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami atmosferycznymi
– Interpretujemy znaczenie przysłowia „W marcu, jak w garncu”.
– Poznajemy litery g, G. Uczymy się wysłuchiwać głoskę g na początku i w środku podawanych wyrazów
– Podejmujemy próby układania i czytania zdań z poznanych liter

Wszystko rośnie 17-23.03.2020
– Rozmawiamy na temat tego, co rośnie wiosną
– Poznajemy wiele wiosennych kwiatów, dowiadujemy się, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek
– Omawiamy wygląd kwiaciarni oraz zajęcia pracujących tam osób zastanawiamy się, co jest potrzebne do życia roślinom (woda, ciepło)
– Zakładamy kącik przyrody – hodowlę roślin
– Poznajemy litery c, C. Uczymy się wysłuchiwać głoskę c na początku i w środku podawanych wyrazów

Chronimy środowisko 24-31.03.2020
– Rozmawiamy na temat „Co to jest ekologia”?
– Szukamy sposobów jak możemy dbać o środowisko w życiu codziennym
– Dowiadujemy się o ekologicznych źródłach energii na ziemi (wiatr, woda, energia słoneczna)
– Uczymy się prawidłowego segregowania odpadów, w tym elektrośmieci
– Konstruujemy zabawki z odpadów: makulatury, plastikowychmpojemników, butelek, nakrętek itp.
– Poznajemy litery w, W, cyfrę 8, znak „+”
– Uczestniczymy w zbiórce makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii