Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: marzec 2021

 

Muzyka jest wszędzie 01 – 05. 03. 2021r.
– Rozmawiamy o muzyce, tym co i w jaki sposób ją tworzy.
– Dowiadujemy się o różnych rodzajach muzyki, sposobach jej odtwarzania dawniej oraz dziś.
– Poznajemy różne instrumenty, uczymy się ich nazw, pogłębiamy wiedzę na ich temat.
– Oglądamy zdjęcia oraz filmy z różnych koncertów, występów.
– Utrwalamy naukę gamy, poznanych piosenek, tworzymy improwizacje instrumentalne.
– Omawiamy cechy charakterystyczne dla każdego miesiąca.
– Poznajemy literę z, Z, wielką i małą, pisaną i drukowaną
– Poznajemy cyfrę 9. Uczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, stosujemy liczebnik porządkowe.
– Zapoznajemy się ze znakiem „-„ uczymy się, jak zapisywać działania matematyczne z wykorzystaniem znaków -, +, =

Dzień Kobiet – kobiety w różnych zawodach 08-12.01.2021r.
– Rozmawiamy o kobietach w różnych zawodach, o tym czym zajmują się nasze mamy.
– Poznajemy charakterystykę różnych środowisk, atrybutów przypisanych do określonych zawodów.
– Dowiadujemy się o znanych Polkach w świecie literatury, muzyki, nauki.
– Obserwujemy ptaki przylatujące do karmników na terenie ogrodu przedszkolnego.
– Aktywnie uczestniczymy w dokarmianiu ptaków.
– Utrwalamy poznane cyfry 0 – 9 oraz sposoby zapisywania działań matematycznych
– Utrwalamy dotychczas poznane litery. Ćwiczymy wysłuchiwanie głosek w wygłosie oraz śródgłosie.

W świecie teatru 15 – 19. 03. 2021r.
– Poznajemy nowe wyrazy związane z teatrem: sufler, scenografia, rekwizyt, pantomima itp.
– Rozmawiamy na temat roli teatru w życiu człowieka, o różnych rodzajach występów.
– Samodzielnie tworzymy kukiełki, maski i inne rekwizyty.
– Uczestniczymy w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
– Uczymy się wierszy, rymowanek .
– Poznajemy literę u, U, wielką, małą, pisaną i drukowaną; wyodrębniamy ją w wyrazach wskazując jej miejsce, w nagłosie, śródgłosie lub wygłosie.
– Próbujemy czytać wyrazy złożone z poznanych liter oraz proste zdania.

Witamy wiosnę 22 – 26. 03. 2021r.
– Obserwujemy przyrodę, staramy się odszukać oznaki nadchodzącej wiosny.
– Rozmawiamy o wiosennych zmianach przyrody- powracających ptakach, pierwszych wiosennych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach.
– Utrwalamy znajomość dni tygodnia.
– Przypominamy jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami atmosferycznymi.
– Interpretujemy znaczenie przysłowia „W marcu, jak w garncu”.
– Poznajemy litery c, C. Uczymy się wysłuchiwać głoskę c na początku i w środku podawanych wyrazów.
– Doskonalimy umiejętność dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych;
– Rysujemy literopodobne szlaczki na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
– Podejmujemy próby układania i czytania zdań z poznanych liter; rozwiązujemy rebusy literowo – obrazkowe.

Witamy wiosnę 29. 03 – 02. 04. 2021r.
– Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych, porządkujemy i dekorujemy naszą salę.
– Wspólnie urządzamy ludowy kącik wielkanocny, gdzie zgromadzimy różne gadżety związane z polskimi tradycjami wielkanocnymi.
– Rozmawiamy o polskich tradycjach wielkanocnych.
– Poznamy symbolikę produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyku.
– Poznamy różne sposoby zdobienia jaj, wykonywania palm wielkanocnych
– Poznajemy literę ł, Ł, wielką, małą, pisaną i drukowaną; wyodrębniamy ją w wyrazach wskazując jej miejsce, w nagłosie, śródgłosie lub wygłosie.
– Doskonalimy umiejętność odczytywania wyrazów i zdań ze znanych liter na miarę możliwości.
– Rozwiązujemy proste zadania matematyczne w oparciu o konkrety i uczymy się zapisywać do nich działania.