Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: październik 2017

 

Jesień w sadzie – Warzywa znane i lubiane
– Zapoznanie dzieci z bogactwem roślin jesienną porą: drzewa i ich owoce, owoce lasu, owoce i warzywa w sadzie, ogrodzie i na polu;
– Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty) – samodzielne wykonywanie wybranych;
– Poznawanie wybranych owoców egzotycznych;
– Jesienne prace ludzi w sadzie, ogrodzie i na polu;
– Wartości odżywcze;
– Bogacenie słownictwa w związku z poznawanym środowiskiem przyrodniczym, formułowanie uogólnień, rozwijanie ogólnej sprawności słuchowej i słuchu fonematycznego. – Poznanie drukowanej i pisanej, wielkiej i małej litery „O,o” i „A,a”;

Nasze rodziny
– Podawanie informacji na temat swojej rodziny;
– Podawanie informacji, czym się zajmują, jakie zawody wykonują rodzice;
– Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny; – Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty;
– Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka;
Wzmacnianie więzi w rodzinie:
– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
– Poznanie drukowanej i pisanej, wielkiej i małej litery „m,M”. Czytanie całościowe wyrazów: mama, tata, siostra, brat, dom, ja;

Zwierzęta domowe
– Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer;
– Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;
– Poznanie litery e: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
– Czytanie całościowe nazw zwierząt: papuga, psy, kot;

Edukacja matematyczna
– Kształtowanie pojęć określających kierunek, określanie wielkości i ciężaru przedmiotów, utrwalenie figur geometrycznych, określanie kierunku, podział na zbiory i podzbiory;
– Kształtowanie pojęcia liczby głównej i porządkowej w zakresie 1-4, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1-4;

Uczymy się czytać
– Elementarna nauka czytania;
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie;
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

Zabawy integrujące grupę, ćw. poranne i zestawy ćw. gimnastycznych, zabawy przy muzyce.