Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: październik 2020

 

Jesień w sadzie 05-10.10.2020
– Zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych drzew owocowych i ich owoców.
– Zapoznanie z budową wybranych owoców.
– Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę z owoców.
– Rozumienie konieczności spożywania owoców pod różnymi postaciami jako źródła witamin dla zdrowia.
– Segregowanie owoców ze względu na wskazaną cechę (rodzaj, pochodzenie, kształt, kolor).
– Ustalanie równoliczności zbiorów.
– Rozwijanie umiejętności liczenia na miarę możliwości.
– Zapoznanie z cyfrą 1 jako znakiem graficznym dla jednoelementowego zbioru.
– Zapoznanie z literami „o” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla samogłosek „o” wyodrębnionych z wyrazów: Ola, osa.
– Wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska.
Rodziców zachęcamy do:
– wspólnego z dziećmi kupowania i spożywania owoców pod różnymi postaciami
– wspólnego wykonywania: sałatek owocowych, soków, dżemów, wypieków z owocami

Jesień na działce 12-16.10.2020
– Zapoznanie z nazwami i wyglądem warzyw; wielozmysłowe ich poznawanie.
– Rozumienie konieczności spożywania warzyw pod różnymi postaciami jako źródła witamin niezbędnych dla zdrowia.
– Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę z warzyw.
– Segregowanie warzyw ze względu na wskazaną cechę (rodzaj, część jadalną, kolor, kształt).
– Porównywanie liczebności zbiorów; wskazywanie o jeden większych, mniejszych.
– Zapoznanie z cyframi 2 i 3 jako znakami graficznymi dla zbiorów dwu i trzyelementowych.
– Zapoznanie z literami „a” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla samogłosek „a” wyodrębnionych z wyrazów: Adam, aparat.
– Manipulowanie warzywami (układanie rytmów, wykonywanie kukiełek i stempli).
– Wprowadzenie wielkich i małych, drukowanych i pisanych liter „a” jako znaków graficznych dla samogłosek „a” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów Ala i aparat.
– Układanie prostych dialogów – zachęcanie do zabawy w teatr.
– Układanie prostych opowiadań – historyjek.
Rodziców zachęcamy do:
– wspólnego z dziećmi kupowania i spożywania warzyw pod różnymi postaciami
– wspólnego wykonywania: sałatek warzywnych, przygotowywania kanapek z warzywami
– układania rytmów z materiału przyrodniczego

O sobie samym 19-23.10.2020
– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania, wyrażania emocji swoich i innych dzieci i dorosłych.
– Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości; podejmowanie działań zmierzających do naprawy wyrządzonej krzywdy.
– Wskazywanie pozytywnych i negatywnych bohaterów.
– Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
– Dostrzeganie i kontynuowanie rytmów.
– Poznawanie cech kwadratu, nazywanie go, rozpoznawanie wśród innych figur.
– Zapoznanie z literami „m” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla spółgłosek „m” wyodrębnionych z wyrazów: Marta, mama.
Rodziców zachęcamy do:
– rozmów z dziekiem o emocjach jakie przeżywa
– pomagania we właściwym ich opanowaniu i wyrażaniu.

Nasze zmysły 26-30.10.2020
– Rozpoznawanie i nazywanie części ciała z zachowaniem ich stronności.
– Uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów.
– Podkreślanie znaczenia i roli zmysłów w życiu człowieka.
– Uświadamianie konieczności ochrony narządów zmysłów.
– Poznawanie sposobów korygowania i wzmacniania narządów zmysłów.
– Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dziecku.
– Zapoznanie z cyfrą 4 jako znakiem graficznym dla zbioru 4 elementów.
– Zapoznanie z literami „e” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla samogłosek „e” wyodrębnionych z wyrazów: Emil, ekran.
Rodziców zachęcamy do:
– utrwalania z dzieckiem stronności ciała
– zwracania uwagi na symetryczność organów i narządów.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie
– Samodzielność przy posiłkach (właściwe trzymanie łyżki, posługiwanie się widelcem i nożem)
– Samodzielność przy ubieraniu i rozbieraniu się (zaciąganie suwaków, zapinanie guzików, próby sznurowania butów)
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, łączenie go z innym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, stemplowanie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na miarę możliwości
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy, określanie liczebności zbioru cyfrą
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich

NASZE WIERSZE
W spiżarni
W spiżarni na półkach zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty, złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach, i grzyby suszone,
są główki kapusty, ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato gdy słoik otworzę.

Mój przyjaciel
Radość wielka mnie rozpiera, gdy mam obok przyjaciela.
On uważnie mnie wysłucha. Wiem, że mogę mu zaufać.
Jak nikt inny mnie rozśmieszy, w chwilach smutku mnie pocieszy.
To on zawsze mi doradza i tajemnic mych nie zdradza.
Bez wahania mi pomoże wtedy gdy się czuję gorzej.
I niczego się nie boję,kiedy obok niego stoję.
Chętnie wszystkim się z nim dzielę, bo jest moim przyjacielem.

NASZE PIOSENKI
Jechał wóz
Jechał, jechał wóz, smaczne rzeczy wiózł.
Tur, tur, tur turkotał, smaczne rzeczy wiózł.
Tu marchew czerwona, kapusta zielona,
rzodkiewek różowe kuleczki.
W słonecznym kolorze słonecznik.