Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: październik 2021

 

Krąg tematyczny – Zapachy i smaki jesieni
– Gromadzimy materiał przyrodniczy w kąciku przyrody (szyszki, kasztany, żołędzie, warzywa, owoce) i wykorzystujemy zgromadzone okazy w zajęciach i zabawach tematycznych, badawczych, matematycznych, techniczno – konstrukcyjnych.
– Dowiadujemy się na czym polega praca ogrodnika, rolnika, sadownika.
– Układamy i rozwiązujemy zagadki słowne, podając charakterystyczne cechy darów jesieni z ogrodów, pól i sadów.
– Połączymy gesty, ruchy i kroki i proste układy taneczne.
– Rozpoznamy warzywa i owoce za pomocą zmysłu wzroku, dotyku, węchu i smaku.
– Klasyfikujemy owce i warzywa oraz inne materiały przyrodnicze wg. określonych cech: np. koloru, kształtu, wielkości, smaku.
– Wykonamy i spożyjemy sok i surówkę warzywno – owocową.
– Dostrzegamy zdrowotne korzyści spożywania warzyw i owoców oraz ich przetworów.
– Poznamy zasady bezpiecznego korzystania z tarki i sokowirówki.
– Poznamy wielkie i małe litery drukowane i pisane: m,M na wyrazach: Magda, mama.
– Odczytujemy sylaby, proste wyrazy i krótkie zdania z wprowadzonych liter : O,o, A,a, T,t, M,m.

Krąg tematyczny – Sztuka bycia razem
– Umacniamy więzi między kolegami koleżankami z grupy.
– Poznajemy świat wartości moralnych, takich jak dobro, szacunek, tolerancja.
– Nabywamy umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji oraz zdolność empatii.
– Wdrażamy się do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych osób: rówieśników i dorosłych.
– Poznajemy korzyści racjonalnego korzystania z mediów: (telewizja, komputer, tablet, smartfon) w trosce o higienę wzroku i układu nerwowego oraz relacji międzyludzkich.
– Uczymy się radzić sobie z negatywnymi emocjami, racjonalnie podchodzić do ewentualnych niepowodzeń i porażek np. podczas przegranej,
– Kształtujemy nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
– Poznajemy wielkie i małe litery drukowane i pisane: E, e na wyrazach: Eryk, ekran.
– Odczytujemy sylaby, proste wyrazy i krótkie zdania z wprowadzonych liter: O,o, A,a, T,t, M,m, E,e.

Krąg tematyczny – O czym szumią drzewa
– Obserwujemy jesienne zmiany w przyrodzie (zmiana kolorów liści, usychanie roślin, krótsze dni, dłuższe noce, zmiany atmosferyczne itp.)
– Rozpoznajemy i nazywamy gatunki drzew po liściach i owocach.
– Poznajemy ptaki odlatująca na zimę.
– Dowiadujemy się, które grzyby są jadalne a które trujące.
– Uwrażliwiamy się na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego, nabywamy postawy proekologiczne.
– Poznajemy wielkie i małe litery drukowane i pisane: L, I na wyrazach: Lila, Iala, las.
– Odczytujemy sylaby, proste wyrazy i krótkie zdania z wprowadzonych liter : O,o, A,a, T,t, M,m, E,e, L,l.

Krąg tematyczny – Jesiennne strategie zwierząt
– Obserwujemy rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu.
– Opisujemy słowami charakterystyczne cechy wyglądu, warunków i środowiska życia niektórych zwierząt i ptaków.
– Wzbogacamy wiedzę o zwierzętach mieszkających w lesie.
– Dowiadujemy się jak zwierzęta i ptaki przygotowują się do zimy: gromadzenie zapasów, wymiana piór i futra itp.
– Rysujemy i malujemy i wypełniamy kontury zwierząt i ptaków po śladach, oraz rysujemy i malujemy je samodzielnie. – Opowiadamy, co się dzieje na obrazkach, dobieramy do nich brakujące elementy, dobieramy obrazki do pary.
– Poznajemy wielkie i małe litery: I, i na wyrazach: Iza, igła.
– Odczytujemy sylaby, proste wyrazy i krótkie zdania z wprowadzonych liter : O,o, A,a, T,t, M,m, E,e, L,l, I,i.

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Określanie miejsca położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, przed, za obok, między, z prawej, lewej).
– Poznawanie schematu własnego ciała z uwzględnieniem stron prawej i lewej oraz osoby stojącej naprzeciw (odwrotność strony lewej prawej).
– Grupowanie przedmiotów wg. określonego kryterium (wielkość, grubość, kształt, kolor).
– Wskazywanie i nazywanie części ciała z określeniem stronności (np. prawe oko, lewe ucho, prawa ręka, lewa noga, itp.)
– Wprowadzenie cyfry 3. Stosowanie zapisów cyfrowych 1 – 3.

Doskonalimy:
– Umiejętność samodzielnego porządkowania miejsca zajęć i zabaw po ich zakończeniu.
– Kulturalne zachowanie się przy stole podczas spożywania posiłków.
– Spokojne i cierpliwe oczekiwanie dziecka na swoją kolej np. przy sprawdzaniu przez nauczyciela wykonania stawianego mu zadania, w kolejce do toalety itp.
– Przeliczanie wyrazów w zdaniu, głosek i sylab w wyrazie.
– Umiejętność powstrzymywania się od chęci głośnej rozmowy, w określonych sytuacjach.