Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: styczeń 2018

 

Co nas czeka w styczniu….
– wykonujemy samodzielnie upominki dla naszych babć i dziadków;
– przygotowanie programu artystycznego do uroczystości z Okazji Dnia Babci i Dziadka;
– wspólne świętowanie z przybyłymi gośćmi;
– czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;

W świecie baśni
– wzbudzanie zainteresowania literaturą
– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. zorganizowanie w sali kącika książki.
– systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej.
– tworzenie własnych książek.
– zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację. Przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.

Babcia i Dziadek
– dziecko wzmacnia więzi emocjonalne z najbliższymi członkami rodziny.
– podtrzymuje rodzinne zwyczaje w tradycje.
– wzmacnia empatię i uczy się właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych.
– kształtuje gotowość do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych.
– rozwija umiejętność komunikacji
– budowanie dialogu, wywiadu, rozmowy oraz kształtuje właściwą postawę wobec osób starszych.

Pamiętajmy o zwierzętach
– wzbudzanie chęci pomocy zwierzętom podczas zimy.
– dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnym dla nich czasie.
– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
– rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
– zwrócenie uwagi na zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami

Opiekunowie zwierząt
– prowadzenie obserwacji przyrodniczych których celem będzie poznanie warunków do życia zwierząt domowych oraz dzikich.
– wzbudzenie zainteresowania wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce i zdobywanie wiedzy jak należy pomagać im w czasie zimy oraz sposoby przystosowania wybranych zwierząt do tego trudnego okresu.
– przestrzeganie reguł współżycia w grupie. Radzenie sobie z przeżywaniem zarówno sukcesów jaki porażek.

Zabawy na śniegu
– kształtowanie umiejętności odpowiedniego ubieranie się do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
– uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu * bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Będziemy uczyć się czytać
rozpoznawać litery drukowane i pisane : małe i wielkie : s, n, b, g
– tworzyć z poznanych liter wyrazy i je odczytywać
– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Poznawać pojęcia matematyczne
kształtować pojęcia liczbowe i umiejętności liczenia
-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7 oraz ze znakami < > =
– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
– rozpoznawać cyfry
rozwijać umiejętności szeregowania i klasyfikowania
– klasyfikować przedmioty pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
rozwijać intuicję geometryczną
– nazywać figury geometryczne