Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: wrzesień 2017

 

Witamy w przedszkolu 01.09 – 08.09.
Uczymy się podawania informacji o sobie:
– Określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów;
– Określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
– Określanie swoich zainteresowań;

Przypominamy sobie, jak należy współtworzyć przyjazną atmosferę w grupie:
– Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;

Poznajemy elementy świata poprzez nasze zmysły:
– Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;

 

Wspominamy wakacje 11.09 – 15.09.
Dowiadujemy się, jak powinniśmy rozwijać poczucie przynależności narodowej:
– Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju, jego regionów i miast;

Współdziałanie w grupie:
– Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne;

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:
– Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

 

Moja droga do przedszkola 18.09 – 22.09
Poznajemy środki transportu oraz przypominamy sobie podstawowe zasady obowiązujące pieszego w ruchu drogowym:
– Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;
– Poznawanie znaczenia pasów, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej;
– Utrwalenie adresu zamieszkania;

 

Nadeszła jesień 25.09 – 29.09.
Utrwalamy wiedzę na temat pór roku – Jesień:
– Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści;
– Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;
– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób;
– poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych (boro­wik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy);
– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.