Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: wrzesień 2018

 

1. Witamy w przedszkolu 03-07.09.2018r.
– Uczymy się podawania informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku, określanie swoich zainteresowań.
– Przypominamy sobie, jak należy współtworzyć przyjazną atmosferę w grupie: przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
– Poznajemy elementy świata poprzez nasze zmysły: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
– Używanie form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
– Prawidłowe trzymanie kredki i pędzla.
– Samodzielne korzystanie ze sztućców: noża, widelca.
– Bezpieczne posługiwanie się nożyczkami podczas wycinania.

2. Wspominamy wakacje 10-14.09.2018r.
– Dowiadujemy się, jak powinniśmy rozwijać poczucie przynależności narodowej: oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju, jego regionów i miast.
– Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach: np. ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.
– Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

3. Moja droga do przedszkola 17-21.09.2018r.
– Poznajemy środki transportu oraz przypominamy sobie podstawowe zasady obowiązujące pieszego w ruchu drogowym.
– Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
– Poznawanie znaczenia pasów, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej.
– Utrwalenie adresu zamieszkania.

4. Nadeszła jesień 24-28.09.2018r.
– Utrwalamy wiedzę na temat pór roku- jesień.
– Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści.
– Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
– Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody, wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób.
– Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy).
– Pokazywanie na wybranych przykładach- jeża, wiewiórki, bociana- jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy- odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają. Zwracanie uwagi na zmiany ubarwienia, gęstnienie futra, piór.