Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: wrzesień 2021

 

Ja i ty to my
– Zapoznanie dzieci z nową salą, z kącikami tematycznymi i ich wyposażeniem. Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy, odkładania zabawek na wyznaczone, stałe miejsca.

– Omówienie bezpiecznego sposobu poruszania się w budynku: nie biegamy, ostrożnie wymijamy się, trzymamy się poręczy na schodach.
– Wprowadzenie zasad dotyczących bezpiecznych zabaw na sprzęcie ogrodowym i zakazu oddalania się z wyznaczonego terenu.
– Przypomnimy sobie, jak należy współtworzyć przyjazną atmosferę w grupie: przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Ustalimy wspólnie kodeks grupowy.
– Uczymy się podawania informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku, określanie swoich zainteresowań.
– Poznajemy elementy świata poprzez nasze zmysły: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
– Wdrażanie dzieci do używania zwrotów grzecznościowych: : dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
– Prawidłowe trzymanie kredki i pędzla.
– Samodzielne korzystanie ze sztućców: noża, widelca.
– Bezpieczne posługiwanie się nożyczkami podczas wycinania.

Spotkanie z latawcem
– Będziemy  tworzyć kreatywne opowiadania np. „Przygoda latawca”,
– Eksperymentować, obserwować, wnioskować, dostrzegać właściwości przedmiotów unoszących się w powietrzu, wskazywać cechy aerodynamiczne niektórych przedmiotów .
– Nasz latawiec – wykonamy wspólnie grupowego latawca jako symbolicznej prezentacji wspólnoty .
‒ Usprawnimy aparat artykulacyjny poprzez ćwiczenia, zabawy fonacyjno-rytmiczne, zabawy słuchowe.
– Będziemy rozwijać koordynację ruchową przygotowującą do nauki pisania i czytania.
– Doskonalić sprawność ręki wiodącej.
– Uczestniczyć w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych.
– Wzbudzać zainteresowanie u dzieci czytaniem i literami: wielką i małą , drukowaną i pisaną literą „o” „O” jako znaku graficznego dla samogłoski „o”, wyodrębnianie w nagłosie wyrazów Olek i owce.

Pożegnanie lata
– Będziemy słuchać wierszy, opowiadań, oglądać zdjęcia, ilustracje, odwoływać się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju, jego regionów i miast.
– Uczestniczyć we wspólnych zabawach: np. ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.
– Rozwijać sprawność manualną (poprzez wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie).
– Rozwijanie poczucia pulsu, umiejętności wokalnych podczas zajęć muzycznych , nauka piosenki „Wrześniu, przegoń chmury! ‘’.
– Wprowadzenie wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery „a” jako znaku graficznego dla samogłoski „a” wyodrębnionej w nagłosie wyrazów Ala, album i aparat.

Tajemnice Ziemi
– Będziemy rozbudzać ciekawość poznawczą.
– Przybliżać dzieciom właściwości ziemi.
– Wzbogacimy wiedzę na temat elementów i zjawisk należących do żywiołu ziemi.
– Kształtować postawy ekologiczne.
– Rozwijać będziemy kreatywność i twórcze myślenie.
– Wprowadzenie wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery „t” jako znaku graficznego dla spółgłoski „t” wyodrębnionej w nagłosie wyrazów tata i Tomek.

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”.
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Wprowadzenie cyfry 1 jako znaku graficznego dla oznaczenia jednoelementowego zbioru.

Doskonalimy:
– Samodzielność przy posiłkach (właściwe trzymanie łyżki, posługiwanie się widelcem i nożem).
– Samodzielność przy ubieraniu i rozbieraniu się (zaciąganie suwaków, zapinanie guzików, próby sznurowania butów).
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie.
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów.
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez.