Rada Rodziców

Rok szkolny 2016/2017

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA

Markowska Marta – przewodniczący
Cybulak Izabela – vice przewodniczący
Paczkowska Ewelina – sekretarz
Grudzień Izabela – skarbnik


ODDZIAŁOWE RADY RODZICÓW

GRUPA I – MALI BADACZE
Grudzień Izabela – przewodniczący
Balawender Marta – sekretarz
Polak Agnieszka – skarbnik

GRUPA II – MALI ODKRYWCY
Markowska Marta – przewodniczący
Furmańczyk Magdalena – sekretarz
Madanowski Karol – skarbnik

GRUPA III – ZDOBYWCY
Cybulak Izabela – przewodniczący
Gajewska Monika – sekretarz
Rakoczy-Kijewska Ilona – skarbnik

GRUPA IV – ODKRYWCY
Paczkowska Ewelina – przewodniczący
Szpora Anna – sekretarz
Świergocka-Motłoch Monika – skarbnik