Warto przeczytać


PRZEDSZKOLE A CHOROBY DZIECI

Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:
– mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii);
– mają inne objawy, mające znamiona przeziębienia lub choroby;
– są w trakcie leczenia antybiotykowego.

W przypadku pojawienia się objawów choroby w czasie pobytu w przedszkolu:
– obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje;
– obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko ma objawy przeziębienia lub źle się czuje;
Rodziców prosimy o aktualne numery telefonów kontaktowych.

Podawanie leków:
– nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu;
– podajemy wyłącznie leki na alergie, które muszą być podane w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu – na wniosek lekarza alergologa, za pisemnym upoważnieniem rodziców.

Zasady postępowania w przypadkach alergii:
– w przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;
– obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko;
– obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów;

Wyjścia na spacery i plac zabaw:
Wychodzimy codziennie chyba, że:
– temperatura jest niższa niż -10ºC;
– pada deszcz lub jest śnieżyca;
– wieje silny wiatr;
– na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro;
– jest upał;
– zaistnieją inne warunki nie sprzyjające wyjściu ( np. ostrzeżenia przekazywane przez środki masowego przekazu).

Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw lub na spacer. Dziecko może pozostać w sali wyłącznie wtedy, jeśli gorączka lub inne oznaki choroby pojawiły się w czasie pobytu w przedszkolu.

Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodzicow (PDF)


DZIECKO Z CUKRZYCĄ

List prof. Agnieszki Szypowskiej (PDF)

Poster – objawy cukrzycy (PDF)

Ulotka Objawy_kampania (PDF)

 


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

ROZWÓJ DZIECKA – rozwój fizyczny i motoryki duzej (PDF)

STREFA ROZWOJU – rozwój motoryki małej (PDF)

STREFA ROZWOJU – rozwój w schemacje ciała i przestrzeni (PDF)

STREFA ROZWOJU- rozwój w schemacje ciała i przestrzeni 1 (PDF)