"Zerówki" - Komunikat

Rodzice dzieci 6-letnich, którzy chcą aby ich dziecko realizowało tylko 5-godzinne roczne przygotowanie przedszkolne, składają wniosek w przedszkolach miejskich.
Po zakończeniu rekrutacji Prezydent Miasta Pruszkowa wyznaczy placówki oświatowe, w których będzie realizowane roczne przygotowanie przedszkolne na 5 godzin. (tzw. „zerówki”).

Harmonogram kwalifikacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pruszkowie
na rok szkolny 2016/2017

1. 01.03.2016r. - 31.03.2016r. - wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu oraz „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” na rok szkolny 2016/2017.

2. 01.04.2016r. - 09.05.2016r. - przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego.

3. 12.05.2016r. - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

4. 13.05.2016r. - 17.05.2016r. - składanie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę uczęszczania dziecka do wskazanego przedszkola.

5. 18.05.2016r. - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

6. 26.05.2016r. – 02.06.2016r. - możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola (wyłącznie w przypadku uchybień formalno – prawnych).