Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2017r.

 • W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień 2017r.) w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur.
 • Z dyżuru wakacyjnego tylko w jednym wybranym miesiącu mogą korzystać wyłącznie dzieci rodziców pracujących.
 • Zapisy będą prowadzone w sekretariacie przedszkola w terminie od 06.03. 2017 r. do 31.03. 2017r. w godz. 9ºº-16ºº.
 • Rodzice zapisują dziecko na konkretny miesiąc.
 • Dla dzieci zapisanych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
 • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych w dyżurującym przedszkolu do 15 maja 2017 r.
 • O terminach przyjmowania opłat w dyżurujących przedszko...
Czytaj więcej

Harmonogram kwalifikacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pruszkowie na rok szkolny 2017/2018


Uwaga!!!  Prosimy o uważne przeczytanie informacji dotyczących kwalifikacji dzieci.

Harmonogram:

 • 06.03.2017 – 24.03.2017 – wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018.
 • 06.03.2017 – 31.03.2017 – wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od dnia 01.09.2017r.
 • 03.04.2017 – 09.05.2017  – przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego.
 • 10.05.2017 – 15.05.2017  – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 16.05.2017 – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacje dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne...

Czytaj więcej