Nowe wytyczne dotyczące składania wniosków o przyjęcie do przedszkola


Nowe wytyczne dotyczące składania wniosków o przyjęcie do przedszkola.

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r.,
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków :
1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w godz. 08:00 – 16:00.
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: wchodzenie do budynku pojedynczo, postawiona urna na koperty, płyn do dezynfekcji rąk, kontakt z pracownikiem przez szybę.
2. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.
– E-mail: przedszkole@pm15.pl

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
– Tel: 22 758 88 38
– E-mail: przedszkole@pm15.pl

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadcze...

Wiadomości Czytaj więcej

Zmiany w harmonogramie rekrutacji


Zmiany w harmonogramie rekrutacji

Przyjmowanie podpisanych wniosków rekrutacyjnych od rodziców odbywać się będzie w terminie od 30.03.2020 r. do 08.04. 2020 r.
Proszę o zastosowanie się ścisłe do poniższych zaleceń: o
· Wydrukowane wnioski do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą składać przy specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych, zachowując zasady bezpieczeństwa.
· Wnioski należy złożyć w zamkniętych kopertach do specjalnie przygotowanych urn, pudełek.
· Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail.
· Koperta składana przez rodziców powinna być opisana : imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
· Urna, pudełko służące do składania dokumentów powinno zostać właściwie zabezpieczone, bez dostępu os...

Wiadomości Czytaj więcej