Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: czerwiec 2017

 

Wyprawa w kosmos – 05. 06.–09. 06.
– Wzbogacenie wiadomości na temat Układu Słonecznego
– Utrwalenie pojęcia następstwa czasu oraz cykliczności pór roku
– Poszerzenie słownika czynnego o nowe pojęcia: kosmos, Układ Słoneczny, planety, przestrzeń kosmiczna, UFO, pojazd kosmiczny, skafander, aparat tlenowy, gwiazda itp.,
– Rozbudzanie zainteresowań związanych wiedzą na temat Kosmosu
– Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania poznanych dotychczas głosek.

Z wizytą w ogrodzie zoologicznym – 19.06.–23.06.
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych: poznanie znaczenia określenia zwierzęta egzotyczne; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych;
– Kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na głoski; wyszukiwanie w tekście wyrazów według podanego warunku.

Bezpieczne wakacje – 26.06.–30.06.
– Poznanie charakterystycznych cech nadchodzącej pory roku – lata
– Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia, utrwalanie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych,
– Rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania, co może się zdarzyć, zapoznanie się z właściwościami wody i ognia,
– Stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi doświadczeniami.
– Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek nad wodę, w góry oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania.
– Utrwalanie umiejętność rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych oraz uświadomienia sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą z nich wynikać.

Do szkoły, gotowi, start! – 12.06.–16.06.
– Udział w zorganizowanym wyjściu do szkoły, prowadzenie obserwacji, rozmowa ze starszymi kolegami.
– Poruszanie tematyki związanej z nauką w szkole, poszerzenie słownika czynnego o określenia związane z rozpoczęciem nauki w szkole: nauczyciel, lekcja, przerwa, praca domowa.
– Rozwijanie pamięci, doskonalenie spostrzegawczości oraz refleksu, integracja grupy.
– Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, kształtowanie umiejętności przedstawiania się i zwracania się bezpośrednio do rozmówcy, zachęcanie do uważnego słuchania i rozwijania zainteresowania książką i czytaniem.