Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu od 25. 05. 2020

 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu od 25. 05. 2020

Drodzy Rodzice!
Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju.
Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.
Obecnie dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z organem prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Pruszkowa. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja 2020 r.
Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dotyczące profilaktyki zarażeń COVID 19 , do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadza zgodnie z wytycznymi Rządu RP związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń. Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia rodzice nie powinni posyłać dziecka do przedszkola, jeśli mogą zapewnić mu opiekę w domu.
Na ten moment zbieramy informację kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które nie mogą być liczniejsze niż 12 dzieci. Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej przez wypełnienie wniosku i oświadczenia i odesłanie skanu tych dokumentów na adres mailowy grupy przedszkolnej.
Zgłoszenia przyjmujemy od 12 do 18 maja br. Dnia 20 maja br. otrzymają Państwo drogą elektroniczną odpowiedź czy dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.
Rodzice, którzy nie są zainteresowani przyjęciem dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze w tym czasie proszeni są o pisemną deklarację drogą elektroniczną na adres grupy przedszkolnej.

                                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie rodzica (doc)
  2. Wniosek o zapewnienie opieki (doc)
  3. Załącznik Nr 1 Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (pdf)
  4. Załącznik nr 2 Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 (pdf)
  5. Załącznik Nr 3 Procedura kwalifikacji na zajęcia opiekuńcze (pdf)
  6. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr15 (jpg)