Kronika grupy III – Zdobywcy – miesiąc grudzień

KRONIKA GRUPY III
„ZDOBYWCY”

w miesiącu grudniu

W grudniu rysowaliśmy węglem kopalnię węgla kamiennego.
Wiemy, do czego i w jakich produktach jest wykorzystywany węgiel.

 

Poznaliśmy świat oraz nazwy dinozaurów.


Co czwartek młodzież z liceum przychodziła czytać nam książki.Uczyliśmy się interaktywnie z wykorzystaniem tablicy MAC.


Zwieńczeniem miesiąca była niespodzianka, wspólnie obejrzeliśmy świąteczną bajkę.