Kronika grupy III – Zdobywcy – miesiąc wrzesień 2018


KRONIKA GRUPY III
„ZDOBYWCY”

w miesiącu wrześniu

Lekcja muzealna i teatrzyk ” Werka I Ferka”