Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: czerwiec 2017

 

Ważne wydarzenia w czerwcu:
– „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zabawy, gry, oraz konkurencje sportowe przygotowane przez Nauczycielki, trenerów i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych na terenie MOS;
– „Tajemnice parku”- wycieczka do parku połączona z zabawami tropiącymi i obserwacja świata przyrody;
– Wycieczka do placówki Straży Pożarnej  –  zapoznanie z pracą strażaków;
– Uczestnictwo w koncercie „Lato czeka”;
– „Pożegnanie przedszkolaka” – zapraszamy rodziców na uroczystość do placówki;

Dzień Dziecka:
– Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw;
– Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych;
– Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi;
– Dzielenie się własnymi doświadczeniami i współpracą w zespole;
– Kształtowanie kreatywnego i logicznego myślenia;
– Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i fizycznej poprzez zabawy, gry oraz konkursy sportowe ze współzawodnictwem;

Co w trawie piszczy?
– Rozwijanie zainteresowania najbliższym otoczeniem i budzenie wrażliwości na piękno przyrody;
– Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych;
– Poznanie niektórych zjawisk powietrza;
– Uczymy się projektowanie kompozycji przestrzennych oraz umiejętności odzwierciedlania rzeczywistości w formie plastycznej;
– Uczestniczymy w zabawach matematycznych utrwalając liczenie na miarę swoich możliwości z dopełnieniem w zakresie 10;
– Konstruujemy gry planszowe we współpracy z dorosłymi;

Bezpieczne wakacje:
– Poznawanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu, oraz cech charakterystycznych lata;
– Zwrócenie uwagi dzieci na konieczność ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami;
– Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń – postępowanie w razie niebezpieczeństwa: [powiadomienie dorosłych, telefony alarmowe;
– Zapoznanie z prac strażaków, dostrzeganie zagrożeń płynących ze świata ludzi – pożar.