Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: kwiecień 2019


Ważne wydarzenia:
W kwietniu wszystkich chętnych, dzieci z rodzicami, zapraszamy na warsztaty wielkanocne.
Podczas warsztatów będzie można zrobić własnoręcznie palmę, kurczaczka, pisankę…


W świecie teatru

Udział w przedstawieniach teatralnych
– oglądanie przedstawień dla dzieci w przedszkolu
– oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu kolegów i koleżanek
– zabawy w teatr z wykorzystaniem kukiełek teatralnych
– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierzą

Wiosna na wsi
– poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt i odżywiania
– wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

Wielkanoc
– wzmacnianie więzów w rodzinie
– rozpoznawanie i nazywanie symboli wielkanocnych
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Wielkanocy.

Ochrona przyrody
– dbanie o przyrodę
– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
– wyrzucanie śmieci do kosza.