Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: listopad 2017

 

Bezpieczne ulice
– Uczestniczymy zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich, wykonujemy różne formy ruchu: bieg, skoki, czworakowanie;
– Przejawiamy poczucie własnej wartości jako osoby, wyrażamy szacunek wobec innych osób i przestrzegamy te wartości, nawiązujemy relacje rówieśnicze;
– Poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy i chodniku;
– Obserwujemy ruch drogowy podczas spaceru;
– Poznajemy pracę policjanta;
– Gromadzimy ilustracje pojazdów; klasyfikujemy ze względu na różne cechy, np. kolor, kształt, wielkość;
– Ćwiczymy stosowanie liczebników porządkowych;
– Wykonujemy eksperymenty graficzne kredką, farbą, ołówkiem, korkiem itp;

Domy i domki
– Poznajemy różne typy domów (dom jednorodzinny, dom bliźniak, dom szeregowy, kamienica, blok mieszkalny);
– Zapoznajemy się z wyglądem i nazwą domów dla niektórych zwierząt;
– Obserwujemy budynki znajdujące się w pobliżu przedszkola;
– Utrwalamy figury geometryczne podczas budowania domów z klocków;
– Utrwalamy umiejętność samodzielnego spożywania posiłków przy pomocy łyżki i widelca;
– Ćwiczymy sprawność manualną rąk poprzez wydzieranie, przyklejanie, lepienie z plasteliny;

Urządzenia elektryczne
– Poznajemy urządzenia elektryczne znajdujące się w kuchni, łazience i najbliższym otoczeniu;
– Utrwalamy zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych – dzieci nie włączają i nie wyłączają urządzeń elektrycznych;
– Obserwujemy pracę pań kucharek – wycieczka do przedszkolnej kuchni;
– Wyrażamy swoje oczekiwania społeczne wobec grupy;
– Utrwalamy wiadomości na temat urządzeń elektrycznych, zagadki, ćwiczenia graficzne;
– Bierzemy udział w Uroczystym Pasowaniu na Przedszkolaka, prezentujemy poznane wiersze i piosenki;

Deszczowy listopad
– Poznajemy pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych;
– Obserwujemy aurę panującą na dworze;
– Poznajemy cechy charakterystyczne dla jesiennej, listopadowej pogody;
– Poszerzamy słownictwo bierne i czynne o nowe pojęcia;
– Poznajemy zasady ubierania się w chłodne dni, poznajemy nazwy ubrań;
– Ćwiczymy liczenie do 3;
– Ćwiczymy analizę i syntezę wzrokową – składanie w całość pociętych na części obrazków parasola, według wzoru;
– Doskonalimy umiejętność poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego.