Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: maj 2018

 

I. MOJA MAŁA OJCZYZNA (30.04.18, 02.05. 04.05.18)
– Rozwijanie wiedzy na temat Polski jako ojczyzny.
– Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy w języku polskim, uczęszczamy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska.
– Kształtowanie postaw patriotycznych.
– Ćwiczenie motoryki małej poprzez wykonanie pracy plastycznej „Godło Polski” – wykorzystanie czerwonej farby, wzoru orła oraz gąbki.
– Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej poprzez układanie obrazków – Kim będę?
– Utrwalenie nazwy miejsca zamieszkania.

II. POLSKA – MÓJ DOM (07.05.18 – 11.05.18)
– Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
– Poznanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
– Zapoznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i najważniejszych miejsc zabytkowych.
– Poznanie swojej miejscowości – określanie miejsca zamieszkania, utrwalanie adresu zamieszkania.
– Doskonalenie sprawności manualnych, rytmicznych, spostrzegawczości wzrokowej i wyobraźni.
– Rozbudzenie zainteresowań literaturą o Warszawie i Polsce.
– Wystukiwanie rytmów na instrumentach perkusyjnych.
– Zapoznanie z konturami mapy Polski i wybranymi miastami.

III. ŁĄKA WIOSNĄ (14.05.18 – 18.05.18)
– Poznawanie przyrody wiosną – obserwowanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na ich piękno.
– Wdrożenie do ochrony przyrody – dbanie o rośliny i zwierzęta, niedeptanie trawników i klombów z kwiatami.
– Udział w pracach hodowlanych „zielonego ogródka” w kąciku przyrody.
– Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 i więcej.
– Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
– Wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia: barwa ochronna, drapieżnik.
– Poznanie nazw kwiatów, które rosną na łące.

IV. ŚWIĘTO RODZICÓW (21.05.18 – 25.05.18)
– Wypowiadanie się na temat pracy zawodowej rodziców i codziennych czynności wykonywanych przez nich w domu.
– Podawanie informacji: jak mają na imię mama, tata.
– Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.
– Rozwijanie umiejętności recytatorskich i wokalnych.
– Doskonalenie mowy, wspomaganie rozwoju poczucia własnej wartości.
– Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych z okazji święta rodziców.
– Samodzielne wykonanie podarunków dla mamy i taty.

V. KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM (28.05.18 – 01.06.18)
– Stworzenie warunków sprzyjających zacieśnieniu osobistego kontaktu dziecka
z książką.
– Rozbudzanie zaciekawienia otworami literackimi.
– Rozwijanie aktywności dzieci, chęci swobodnego wypowiadania się.
– Wzbogacanie wyobraźni i przeżyć dzieci w kontakcie z wybranymi wartościowymi utworami literackimi.
– Wzbogacanie zasobu słownictwa, słuchanie opowiadań, wierszy. Odpowiadanie na zadane pytania do treści.
– Utrwalanie pojęcia „para”.
– Doskonalenie zręczności manualnych.

NASZE PIOSENKI:

„Moja wesoła rodzina”
My rodzinę dobrą mamy
Zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni
My jak palce jednej dłoni.

Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja
To mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest mój świat.

Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha lecz inaczej
Uspokaja kiedy płaczę

Gdy napsocę i nabroję
Siedzę w kącie bo się boję.
Tata skarci, pożałuje
A mamusia pocałuje.

Kiedy nie ma taty, mamy
Wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu.

„Mała Wiosna”
Tam daleko gdzie wysoka sosna,
Maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
Lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat
Gdy go w górę wznosi zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę.
Na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony.