Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: marzec 2019


Zwierzęta na świecie

– Poznajemy warunki niezbędne do rozwoju zwierząt,
– Dostrzegamy różnice w budowie dzikich zwierząt dostępnych w bezpośredniej obserwacji,
– Nazywamy domy zwierząt, sposoby poruszania się, odżywiania.
Stwarzanie dzieciom sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom,
– Aktywizowanie myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,
– Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej, muzycznej i plastycznej.

Były sobie dinozaury
– Zapoznajemy się z prehistorycznymi zwierzętami, ich nazwami i sposobem życia,
– Poznajemy przyczyny wymarcia dinozaurów,
– Wzbogacamy słownik czynny, rozwijamy mowę poprzez wypowiedzi na określony temat,
– Rozwijamy umiejętność liczenie do czterech i więcej,
– Rozwijamy sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,
– Ćwiczymy prawidłowy chwyt kredki lub innego narzędzia pisarskiego,
– Kształtujemy potrzebę dbania o zęby: myjemy zęby po śniadaniu.

Idzie do nas Pani Wiosna – kolorowa i radosna!
– Zapoznajemy się ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie,
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie poprzedzające nadejście wiosny: topnienie śniegu, zakwitanie pierwszych kwiatów i nazywanie ich (pierwiosnki, przebiśniegi, krokusy, żonkile),
– Poznajemy pojęcia: „przedwiośnie”, „zwiastuny wiosny” oraz „w marcu jak w garncu”– poszerzamy słownik czynny o nowe wyrazy,
– Rozpoznajemy i nazywamy odgłosy związane z wiosną (wiatr, ulewa, pierwsze burze),
– Organizujemy wiosenny kącik przyrody w naszej sali, prowadzimy obserwacje przyrodnicze,
– Bierzemy udział w zabawie integracyjnej z Marzanną w roli głównej – żegnamy zimę, witamy wiosnę,
– Utrwalamy znajomość kolorów,
– Rozwijamy umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
– Doskonalimy umiejętności matematyczne w zakresie przeliczania i klasyfikowania,
– Kształtujemy rozumienie stałego następstwa pór roku.


Nasze wiersze i piosenki

Wiosna w błękitnej sukience
 
Wiosna w błękitnej sukience
Bierze krokusy na ręce
Wykapie je w rosie świeżej
I w nowe płatki ubierze.
 
Wiosna buja w obłokach
Wiosna płynie wysoko
Wiosna chodzi po drzewach
Wiosna piosenki śpiewa.
 
Potem z rozwianym warkoczem
Niebem powoli gdzieś kroczy
Wysyła promienie słońca
I wiersze pisze bez końca.

Wiosna buja w obłokach……./bis
 
Nocą się skrada z kotami
Chodzi własnymi drogami
A tera śpi już na sośnie
I nie wie, że sosna rośnie.
Rymowanka
 
Wiosna do nas przyszła
Cała roześmiana.
Rozsypała krokusy
Wypuściła bociana. 


„Nadeszła wiosna”

 
Spojrzał w okno mały Paweł
A w ogrodzie wiosna
Świeżą trawę, przebiśniegi
W koszu nam przyniosła.
 
Obudziła pąki kwiatów
W parku i w ogrodzie.
Zapomnijcie moi mili,
O śniegu i chłodzie.
 
Pożyczyła od słoneczka
Garść ciepłych promieni
Gdy ogrzeje nimi ziemię
Świat się zazieleni.