Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: październik 2017

 

To już jesień 
– Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie;
– Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
– Zbieranie owoców drzew (kasztanów, żołędzi, orzechów), wzbogacanie nimi kącika przyrody;
– Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej;
– Utrwalanie kolorów wykorzystując jesienne barwy;
– Dostrzeganie rytmu w układzie przedmiotów i kontynuowanie go;

Jesień w sadzie i ogrodzie
– Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;
– Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; 
– Wyjaśnienie znaczenia słowa sad;- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw;
– Rozróżnianie warzyw za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;
– Rozwijanie zdolności manualnych; lepienie z plasteliny;
– Współtworzenie jesiennego teatrzyku pt. „Na straganie”;

Nasze rodziny
– Podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata;
– Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek;
– Pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
– Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny;
– Samodzielne wykonywanie rysunku człowieka – wybranego członka rodziny;
– Utrwalanie podstawowych figur geometrycznych;

Domowi ulubieńcy
– Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na space;
– Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów;
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i łączenia w pary;
– Rozwijanie mowy, poszerzanie słownika czynnego i biernego podczas kierowanych i swobodnych wypowiedzi;
– Uczestniczenie we wspólnych zabawach i pracach.