Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: wrzesień 2017


Jestem przedszkolakiem

– Tworzenie warunków do adaptacji dzieci w przedszkolu.
– Zachęcanie do spontanicznych zabaw różnymi zabawkami.
– Sukcesywne poznawanie dzieci i zachęcanie ich do zabaw zespołowych.
– Słuchanie piosenek i próby śpiewania przez dzieci.
– Zapraszanie dzieci do wspólnej zabawy przy śpiewie nauczyciela, pianina, muzyce mechanicznej.

Moje przedszkole – nasza sala 
– Poznawanie stałych kącików zainteresowań znajdujących się w sali.
– Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające mięśnie warg poprzez wymawianie głosek i zgłosek: u, m, a, k.
– Próby samodzielnego wypowiadania się na temat cyklu obrazków i odpowiadanie na postawione przez nauczyciela pytania.
– Zabawy przy śpiewie. Kołysanki dla lalek.
– Doskonalenie procesów poznawczych :
        ◦ ćwiczenie spostrzegawczości
        ◦ rozwijanie zręczności manualnej
– Zachęcanie do czynnego udziału w zabawach ruchowych.

Poznajemy nasze zabawki 
– Wyrażanie w zabawach treści zaczerpniętych z najbliższego otoczenia (np. zabawy lalkami, w dom, przewożenie towarów samochodami, wizyta w ZOO).
– Wdrażanie do szanowania wytworów pracy kolegów i koleżanek.
– Samodzielne odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce zgodnie z umową.
– Przestrzeganie zawartych umów korzystania z zabawek i urządzeń terenowych w ogrodzie.

Dbamy o własny wygląd i porządek w sali 
– Przyzwyczajanie do umiejętności kulturalnego jedzenia.
– Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych w określonych porach.
– Samodzielne obsługiwanie się w pomieszczeniu sanitarnym, szatni, przed i po odpoczynku na leżakach.
– Przypominanie dzieciom zasady nie korzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych dzieci.