Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: czerwiec 2018


Wydarzenia w grupie II
20 czerwiec 2018r godzina 15.30 uroczyste zakończenie roku szkolnego w przedszkolu.
Uczestniczymy w wycieczce do parku poznając jego środowisko naturalne.
Poznajemy osiedlowe tereny zabaw zwracając uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń.

1) Dzień dziecka
– Rozmawiamy o dzieciach z różnych rejonów świata, o tym, jak wyglądają i gdzie mieszkają, czym różni się ich życie od naszego
– Dyskutujemy o emocjach, o tym, że każdy je odczuwa i ma prawo korzystać, rozpoznajemy je i poprawnie nazywamy.
– Poznajemy prawa dziecka, poznajemy numer dziecięcego telefonu zaufania.
– Utrwalamy umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
– Wymyślamy sposoby na nudę, szukamy ciekawych pomysłów na spędzenie czasu zgodnie z upodobaniami dziecka.
– Tworzymy gry planszowe i wspólnie w nie gramy z zastosowaniem przyjętych reguł.

2) Wakacje tuż-tuż
– Poznajemy i rozmawiamy o krajobrazach w różnych regionach Polski i ich cechach charakterystycznych .
– Dowiadujemy się co można robić w górach, nad morzem, nad jeziorem na biwaku.
– Rozmawiamy o ciekawych miejscach gdzie można spędzić wakacje. Wspólnie planujemy wyjazdy całą rodziną. (gdzie się udamy, co zabieramy, co będziemy robić)
– Uczestniczymy w zabawach matematycznych utrwalających przeliczanie elementów w zbiorach. Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie .
– Doskonalimy umiejętności rozróżniania kierunków na kartce i w przestrzeni.
– Bawimy się w łączenie głosek w wyrazy-słyszymy kolejne głoski i potrafimy połączyć je w wyraz
– Np. s-o-k sok

3) Kolory lata
– Określamy cechy charakterystyczne pory roku lata.
– Potrafimy wskazać różnice między latem i innymi porami roku.
– Słuchamy ciekawostek przyrodniczych związanych z latem, rozwiązujemy rebusy obrazkowo-wyrazowe .
– Przygotowujemy zestaw różnych ciekawych i bezpiecznych zabaw ,w lesie, nad morzem, w górach, na łące itp.
– Wykonujemy różne prace plastyczne z wykorzystaniem ciekawych technik wydzieranki, wycinanki, malowanie farbami itp. w zespołach oraz indywidualnie, wybierając samodzielnie technikę i materiały plastyczne.
– Utrwalamy poznane kolory, tworzymy mowę-łącząc różne barwy farb
– Przygotowanie programu artystycznego na zakończenie roku szkolnego w przedszkolu ”Morskie opowieści”
– Doskonalimy ruchy do rytmu i melodii z wykorzystaniem różnych przyborów wykonując liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała.