Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: listopad 2018

 

Jesienna szaruga (05.11 – 09.11)
– Poznajemy nazwę nowego miesiąca w oparciu o wyrazy: „liść – opadł”.
– Obserwujemy przyrodę – rozpoznajemy warunki atmosferyczne tj. wiatr, deszcz, ulewa, burza.
– Potrafimy narysować aktualną pogodę za pomocą znaków graficznych.
– Uczymy się nazw dni tygodnia.
– Potrafimy dostosować nasze ubranie do warunków atmosferycznych w danym dniu.
– Uczestniczmy w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, ćwiczeniach gimnastycznych.
– Doskonalimy przeliczanie za pomocą liczebników głównych i porządkowych, znamy pojęcie para.
– Wzbogacamy swoje doświadczenia plastyczne o nowe techniki, wykorzystujemy różne materiały.

Mali artyści (12.11. – 16.11.)
– Poznajemy pracę i narzędzia malarza artysty i malarza pokojowego.
– Doskonalimy umiejętność słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich.
– Rozwijamy swoją wyobraźnię plastyczną.
– Doskonalimy swoją sprawność fizyczna podczas zabaw, ćwiczeń gimnastycznychy zajęć korekcyjnych.
– Wzbogacamy swoje wiadomości o sztuce malarskiej i jej wybitnych przedstawicielach.
– Staramy się dbać o środowisko segregując śmieci.

Już blisko zima – ubieramy się ciepło (19.11. – 23.11.)
– Poznajemy nowe zawody usługowe – szewca i krawcowej. Wiemy jakich narzędzi i akcesoriów używają w swojej pracy.
– Rozumiemy konieczność dostosowania ubrań do warunków atmosferycznych.
– Coraz sprawniej posługujemy się nożyczkami.
– Doskonalimy sprawność motoryczną i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania różnych ćwiczeń.
– Znamy i stosujemy pojęcie „para”.
– Rozwijamy fantazję i wyobraźnię poprzez tworzenie kompozycji plastycznych.

Na poczcie (26.11. – 30.11.)
– Poznajemy pracę listonosza i pracowników poczty.
– Potrafimy kulturalnie zachować się w miejscach użyteczności publicznej (poczta).
– Rozumiemy konieczność znajomości swojego adresu zamieszkania ze względu na swoje bezpieczeństwo.
– Rozwijamy sprawność manualną i umiejętności twórcze samodzielnie projektując np. znaczki pocztowe, świąteczne pocztówki.
– Doskonalimy orientację w przestrzeni, liczenie w dostępnym zakresie, rozpoznajemy podstawowe figury geometryczne.

Nasze wiersze:
KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA –
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

TWÓJ DOM – WANDA CHOTOMSKA
Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny
i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.
W mazurku szopenowskim
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie – Polska.
Nasza piosenka
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i niemała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów;
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież wiecie, jest Mazowsze.

Mówią, ze tam na Podolu
Rośnie żyto bez kąkolu;
Ale u nas dary Boże
Płyną Wisłą aż za morze.
Przyśpiewują se flisaki,
A grosz człek ma jaki taki.