Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: luty 2017


Tematyka tygodniowa: Śmiech to zdrowie (06.02. – 10.02.2017)

– rozwijanie w dzieciach empatii – dostrzeganie w otoczeniu osób, które potrzebują pomocy;
– doskonalenie umiejętności słuchania drugiej osoby;
– wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom;
– doskonalenie sprawności manualnych poprzez lepienie z plasteliny, rysowanie według wzoru;
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania poznanych dotychczas głosek w wyrazach;
– nabywanie śmiałości i otwartości podczas odgrywania różnych ról;
– rozwijanie spontanicznych improwizacji.

Tematyka tygodniowa: Koty i kociaki (13.02. – 17.02.2017)
– kształtowanie zainteresowania światem zwierząt;
– poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych;
– nabywanie wiedzy na temat wyglądu oraz trybu życia kota;
– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej podczas wykonywania powierzonych zadań;
– doskonalenie umiejętności liczenia, ustalania równoliczności dwóch zbiorów;
– kształtowanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi na określony temat;

Tematyka tygodniowa: Sporty zimowe (20.02. – 24.02.2017)
– promowanie zdrowego stylu życia – rozumienie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu;
– wzbogacanie słownika o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających;
– kształtowanie umiejętności  dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyróżnianie głoski na początku wyrazu;
– doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym;
– usprawnianie dłoni podczas wykonywania prac, stosowanie różnorodnych technik plastycznych;
– poznawanie właściwości śniegu i lodu, prowadzenie obserwacji.

Tematyka tygodniowa: Poznajemy różne zawody (27.02. – 03.03.2017)
– utrwalenie wiadomości na temat nazw i czynności wykonywanych przez przedstawicieli różnych zwodów;
– poszerzanie wiadomości, nabywanie umiejętności identyfikowania przedmiotów z danym zawodem;
– nabywanie wiedzy na temat zawodów o ważnym znaczeniu społecznym: strażak, policjant, ratownik medyczny, lekarz;
– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej podczas wykonywania powierzonych zadań.