Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: styczeń 2018

 

 

Planujemy:
11.01.2018r. – Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

Skok w Nowy Rok
– Poznawanie zwyczajów witania Nowego Roku w Polsce i w wybranych krajach na całym świecie.
– Poznawanie nazw pór roku i cech które je charakteryzują, uświadamianie następowania ich po sobie
– Określanie aktualnej pory roku
– Zapoznanie z nazwami miesięcy. Nazywanie aktualnego miesiąca
– Zapoznanie z nazwami dni tygodnia. Nazywanie aktualnego dnia tygodnia

Babcia i Dziadek
– Nazywanie członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem babci i dziadka
– Własnoręczne wykonanie prezentów dla babć i dziadków z okazji ich święta
– Przygotowanie i zapoznanie programu artystycznego z okazji dnia babci i dziadka

Wszędzie biało
– Uczestniczenie w zabawach badawczych ukazujących zamarzanie wody, topnienie lodu i śniegu i zawartości w nich brudu
– Poznanie krążenia wody w przyrodzie i zwrócenie uwagi na jej stan skupienia (lód, śnieg, woda, para)
– Poznawanie ciekawostek o wybranych zwierzętach tereny polarne
– Dokarmianie ptaków pozostających na zimę, nazywanie kilku wybranych

Zimowe zabawy
– Zwracanie uwagi na właściwe w zależności od pogody ubieranie się i zapobieganie wychłodzeniu i przegrzaniu
– Omawianie ulubionych zimowych zabaw dzieci
– Podkreślanie zasad bezpieczeństwa zabaw na śniegu i lodzie
– Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi i sprzętem potrzebnym do ich wykonywania

Dosonalimy:
– Samodzielność w łazience, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałami przyrodniczymi, rysowanie po śladzie, kolorowanie)
– Liczenie sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 1 – 5 (jeden, dwa, trzy…) i porządkowymi (pierwszy, drugi, trzeci…)
– Tworzenie zbiorów według:
– jednej określonej cechy dla 4 latków np. koloru, wielkości, kształtu …..
– dwóch określonych cech dla 5-latków np. koloru i kształtu (czerwone koła, żółte kwadraty…)