Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: kwiecień 2017

 

06.04.2017 – godz. 16.00 – Zajęcia otwarte – sala grupy III

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW
NA ZAJĘCIA OTWARTE W FORMIE WARSZTATOWEJ,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ
DNIA 06. 04. 2017 (CZWARTEK) O GODZINIE 16.00

Życie na wsi – 03 – 07.04
– Zdobywanie wiadomości na temat wsi;
– Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wypowiadania się na temat ilustracji, tekstu;
– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka ich domów;
– Bogacenie słownictwa związanego z gospodarstwem rolnym;

Wesoła Wielkanoc – 10 – 14.04
– Poznawanie, utrwalanie i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
– Interesowanie muzyką poważną (taniec kurcząt – M. Musorgski);
– Rozbudzanie postawy badawczej;

Na ratunek Ziemi – 18.04 – 21.04
– Rozumienie potrzeby oszczędzania wody;
– Poznawanie obiegu wody w przyrodzie;
– Rozumienie konieczności ochrony środowiska;
– Dostrzeganie piękna przyrody, konieczność jej szanowania;
– Rozumienie sensu segregowania śmieci, ich recykling;

Dbamy o zdrowie – 24.04 – 28.04
– Kształtowanie nawyków higienicznych;
– Poznawanie wartości odżywczych wybranych artykułów spożywczych;
– Doskonalenie zmysłu dotyku i smaku;
– Przekonywanie do próbowania różnych rodzajów produktów, szczególnie warzyw i owoców;
– Kształtowanie postawy prozdrowotnej w zakresie ruchu;
– Zabawy badawcze z rozpuszczalnością substancji, tonięciem i pływaniem przedmiotów;
– Poszerzanie wiadomości na temat roli i pracy lekarza;
– Utrwalanie numerów alarmowych i sposobu powiadamiania o wypadkach;

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PISANIA I CZYTANIA:
– Syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów; wybrzmiewania głosek w nagłosie, wygłosie; liczenie głosek w wyrazie; wyrazów w zdaniu;
– Czytania globalnego w związku z realizowaną tematyką oraz czytania tekstu na miarę możliwości;
– Dobierania wizytówek do ilustracji;
– Rozwijania sprawności manualnych poprzez kreślenie znaków litero-podobnych, cyfr (ćwiczenia grafomotoryczne);
– Poczucia rytmu;
– Koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;
– Opowiadania treści obrazka i układania historyjek obrazkowych, opowiadania ich treści;
– Dostrzegania różnic i podobieństw;
– Słuchania i wypowiadania się na określony temat na forum grupy;

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10;
– Dodawania i odejmowania w zakresie 10, na miarę możliwości;
– Badania pojemności naczyń – mierzenia jej wspólną miarą;
– Konstruowania gier – odmierzania wspólną miarą;
– Określania liczebności zbioru cyfrą;
– Porównywania liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej” oraz zapisu matematycznego z użyciem znaków „=”, „>”, „<”;
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała;;
– Symetrii własnego ciała.

NASZE WIERSZE

,,Wielkanocny zając”
Skacze drogą zając,
skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem
Hop! I już w ogródku.
Kic, kic, kic, cichutko
skrada się do domu.
Każdemu zostawia
prezent po kryjomu.

NASZE PIOSENKI

,,Kurczątka”
Kurczątka, kurczątka w kurniku były.
Malutką dziureczką powychodziły.
Widziałeś chłopczyku, widziałem panie.
Malutką dziureczką patrzyłem na nie.
Ref.: Pi pi pi pi pi…

„Wielkanocny koszyczek”
1.Wśród kolorowych jajek
Baranek biały śpi.
Przytulił się do baziek,
Wielkanoc mu się śni.
Ref.: La la la, la la la, li li li,
Wielkanoc mu się śni.
2. A obok mały zając
Wystawił uszka swe.
Wygląda, nasłuchuje,
Wielkanoc zbliża się.
Ref.: La la la, la la la, li li li,
Wielkanoc zbliża się.

„Pisanki”
Ref.: Pisanki, pisanki,
Jajka malowane,
Nie ma Wielkanocy
Bez barwnych pisanek.
1. Na jednej kogucik,
A na drugiej słońce,
Śmieją się na trzeciej
Laleczki tańczące.
Ref.: Pisanki, pisanki…
2. Na czwartej kwiatuszki,
A na piątej gwiazdki,
Na każdej pisance
Piękne opowiastki.
Ref.: Pisanki, pisanki…