Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: kwiecień 2018

 

Kalendarium:
– 18.04.2018r.- Koncert Muzyczny
– 23.04.2018r. – wycieczka do Teatru Piwnica na Teatrzyk cieni.
– 24.04.2018r.- godz. 11;15 Teatrzyk „Misiaczek”- przedstawienie w sali gimnastycznej
– Konkurs recytatorski dla przedszkolaków ze wszystkich grup bez udziału rodziców. Dzieci prezentują wiersz o tematyce patriotycznej. O dokładnym terminie poinformujemy mailem.
– Zajęcia otwarte dla rodziców (o terminie powiadomimy mailem).
– Druga część warsztatów ceramicznych (dokładny termin podamy po ustaleniu).
– Nadal trwa zbiórka baterii i akumulatorów- konkurs, które przedszkole zbierze więcej w ramach akcji „Dobre rady na odpady”.

Dbamy o zdrowie 03-13.04.2018r.
– Uświadomienie jakie znaczenie dla każdego człowieka ma czystość
– Poznajemy i ćwiczymy kolejne etapy mycia rąk
– Zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności. Poznajemy piramidę zdrowego żywienia.
– Wiemy, jak prawidłowo należy myć zęby.
– Poznajemy pracę stomatologa, pediatry, pielęgniarki oraz znamy narzędzia niezbędne do wykonywania ich pracy.
– Wiemy, że ruch to zdrowie
– Uświadomienie dzieciom, że należy dbać o zmysły dla naszego zdrowia.

Już niedługo do szkoły 16-20.04.2018r.
– Poznawanie szkoły, zwiedzanie jej pomieszczeń, uczestniczenie w jednostce lekcyjnej z pierwszą klasą.
– Poznajemy wyposażenie tornistra oraz piórnika.
– Wiemy, jak wygląda dzień w szkole.
– Wskazywanie różnic pomiędzy salą przedszkolną, a salą klasową.
– Wiemy, że trzeba być dobrym kolegą/koleżanką.
– Pamiętamy o zadaniach domowych, próbujemy być samodzielni i realizować samodzielnie zadane zadania.

Jestem Europejczykiem 23-27.04.2018r.
– Przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Pruszkowie oraz Warszawie.
– Przypominamy sobie symbole narodowe
– Poznajemy herb Pruszkowa i Warszawy, nazwy miast, ich historię oraz wybrane zabytki.
– Kultywowanie tradycji Święta Flagi oraz Konstytucji 3 Maja
– Wiemy, co to jest Unia Europejska, poznajemy jej flagę oraz jej znaczenie

DOSKONALIMY:
– Poznane do tej pory litery, tworzymy z nich wyrazy oraz odczytujemy je.
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów.
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką.
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
– Dodawanie i odejmowanie z użyciem liczmanów, klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
– Nazywanie figur geometrycznych
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”.
– Liczenie wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie.