Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: luty 2017


Zabawy i sporty zimowe 06.02-10.02.2017

– Utrwalanie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie;
– Poznawanie zagrożeń płynących z zabaw na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych;
– Nazywanie zabaw i dyscyplin sportowych, sportowców, sprzętów jakich używają, czynności jakie wykonują;
– Wprowadzenie wielkich i małych, pisanych i drukowanych liter „n” jako znaków graficznych dla spółgłosek „n” wyodrębnionych z wyrazów Nela, narty.

Czyste powietrze wokół nas – 13.02 – 17.02.2017
– Rozwijanie zainteresowań proekologicznych dzieci dotyczących powietrza;
– Poznawanie rodzajów zanieczyszczenia powietrza;
– Poznawanie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i samopoczucie człowieka;
– Poznawanie metod walki z zanieczyszczeniami powietrza;
– Wprowadzenie cyfry 9 jako znaku graficznego dla dziewięcioelementowego zbioru.

Poznajemy różne zawody – 20.02 – 25.02.2017
– Poznawanie różnych zawodów; nazywanie osób trudniących się ich wykonywaniem, narzędzi jakimi pracują, wykonywanych przez nie prac;
– Rozumienie roli jaką pełnią profesjonaliści dla społeczeństwa;
– Budzenie szacunku dla specjalistów i wykonywanej przez nich pracy;
– Wprowadzenie wielkich i małych, pisanych i drukowanych liter „s” jako znaków graficznych dla spółgłosek „s” wyodrębnionych z wyrazów Sabina, sklepowa.