Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: marzec 2017

 

Zegary i zegarki (dziecko…):
– rozwija sprawność fizyczną poprzez udział w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych;
– Poznaje różne rodzaje zegarów: od tych najdawniejszych po nowoczesne;
– poszerza wiedzę na temat wyglądu, budowy i mechanizmów działania wybranych zegarów;
– rozpoznaje literę z, Z;
– pisze literę z,Z po śladzie;
– uczestniczy w zabawach badawczych (w utworzonym kąciku zegarów), polegających na obserwowaniu i rozkładaniu popsutych zegarków na części;
– dostrzega rytm i stałe następstwo dni i nocy oraz pór roku;
– doskonali wrażliwość słuchową i mowę poprzez ćwiczenia ortofoniczne. Naśladuje odgłosy wydawane przez różne zegary, np: tik-tak, tik-tak-tak, tiku-tiku, tiku-tak, cyk-cyk, tiktik, bim-bam- -bom, kuku, deń, tyk, tyk;
– rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, biorąc udział w zabawach ruchowych na czas;
– śpiewa piosenkę i akompaniuje na instrumentach perkusyjnych. Podczas zabaw ruchowych rozwija poczucie rytmu i pulsu;

Wkrótce wiosna. Zakładamy Zielony Ogródek:
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżające się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki, kwiaty (skowronki, jaskółki, bociany, przebiśniegi, krokusy);
– pisze cyfrę 10;liczy w zakresie 10;dodaje i odejmuje w zakresie 10;
– poznanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach;
– zakładanie zielonego ogródka w sali. Zachęcanie do prowadzenia obserwacji;
– dbanie o rośliny hodowane w kąciku przyrody;
– wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
– przypomnienie zwyczajów ludowych i obrzędów – Marzanna – symbol zimy, powitanie wiosny;

Moja miejscowość i okolice:
– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc; – poznanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością;
– tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości;
– organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu;
– poznawanie swojej miejscowości;
– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, tańców;
– spacery, wycieczki po swojej miejscowości;
– wykonanie albumów o swojej miejscowości;
– poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola;
– poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór;
– odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób.