Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: czerwiec 2017

 

W dziecięcej krainie:
– Poznanie życia dzieci mieszkających na innych kontynentach;
– Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur;
– Odczytywanie symboli na mapie i globusie, posługiwanie się znakami umownymi w praktycznym działaniu, rozumienie ich informacyjnego znaczenia;
– Dodawanie, odejmowanie, porównywanie – układanie działań z zastosowaniem znaków: <, >, =, +, –  w zakresie 0-10;
– Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami w oparciu o poznane litery;
– Nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania z kolegami. Próby samodzielnego rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej;

Życie na wsi:
– wzbogacanie słownictwa;
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się temat ludzi pracujących w gospodarstwie;
– nazywanie domów zwierząt,  sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
– poznawanie młodych  i dorosłych zwierząt  żyjących na wsi;
– doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;
– ćwiczenia w głośnym czytaniu;
– doskonalenie analizy głoskowej wyrazów;
– zachęcanie do poznawania zwierząt;
– rozwijanie tolerancji;

Załuż okulary przeciwsłoneczne i ruszaj na wakacje bezpiecznie!
– Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa;
– Stwarzanie warunków do nazywania i rozpoznawania przez dzieci niebezpiecznych sytuacji;
– Zapoznanie przedszkolaków ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
– Poznanie ekwipunku turystycznego, nabywanie umiejętności posługiwania się nim w trakcie zabaw swobodnych;
– Doskonalenie  umiejętności współpracy z innymi dziećmi;
– Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci;
– Doskonalenie umiejętności matematycznych przedszkolaków;
– Stwarzanie warunków do swobodnej ekspresji ruchowej, muzycznej i plastycznej;

Niebawem opuścimy przedszkole – ciekawe co nas czeka w szkole:
– Oswajanie dzieci z myślą, że niebawem opuszczą przedszkole;
– Stwarzanie pozytywnego wizerunku i zapoznanie starszaków z instytucją szkoły;
– Rozwijanie umiejętności społecznych potrzebnych do budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i osobami pracującymi w szkole;
– Doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości;
– Utrwalenie umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole;
– Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci;
– Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami.