Harmonogram kwalifikacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pruszkowie na rok szkolny 2017/2018


Uwaga!!!  Prosimy o uważne przeczytanie informacji dotyczących kwalifikacji dzieci.

Harmonogram:

  • 06.03.2017 – 24.03.2017 – wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018.
  • 06.03.2017 – 31.03.2017 – wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od dnia 01.09.2017r.
  • 03.04.2017 – 09.05.2017  – przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego.
  • 10.05.2017 – 15.05.2017  – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 16.05.2017 – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacje dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne...

Wiadomości Czytaj więcej